Hopp til innhold

Vil ha gjerde langs Nordlandsbanen

Sametingsråd krever gjerder langs Nordlandsbanen.

Påkjørt reinsdyr

Over 2000 rein er påkjørt og drept av toget langs Nordlandsbanen de siste ti årene.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma krever nå at det settes opp gjerder langs de mest utsatte strekningene på Nordlandsbanen.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

– Det er en rekke utsatte strekninger langs Helgeland hvor vinteren i år har vært ille. Vi har sett at alt for mange dyr er blitt drept. Strekningen over Saltfjellet og i Nord-Trøndelag er også utsatt. Det har vært en katastrofevinter, sier sametingsråd, Ellinor Marita Jåma.

Hun krever nå at det settes opp gjerder langs de mest utsatte strekningene på Nordlandsbanen allerede i sommer for å forhindre nye dyretragedier.

2.500 rein påkjørt

I Trøndelag er det strekningen mellom Steinkjer og Namsskogan som er spesielt utsatt.

Langs hele Nordlandsbanen har over 2.500 rein blitt påkjørt og drept av tog de siste ti årene.

Nå forventer Jåma at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gir et klart svar.

– Nå er gjort så mange utredninger og lagt så mange handlingsplaner, det har vært flere dialoger med både jernbaneverk og reindrifta, så nå forventer jeg at Kleppa lover å prioritere disse gjerdene i sommer, sier hun til NRK.

– En dyretragedie

I slutten av april ble 59 rein påkjørt av toget like sør for Mosjøen. Reinen som var på tur østover måtte krysse togbanen, og ble regelrett meid ned av toget som kom i stor fart.

Torstein Appfjell, som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, var målløs etter den fryktelig ulykken.

– Det er så grusomt som det kan bli. Toget har kjørt dem rett ned, og har drept alt som var av rein på stedet. Jeg er helt lamslått, sa Appfjell til NRK etter ulykka.

– Det må gjøres noe drastisk, og vi trenger hjelp. Det er fortsatt flere rein som skal østover, og faren for at dette skjer igjen, er stor.

Med 210 drepte rein på jernbanen i år, er tallet rekordhøyt i Nordland.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

I slutten av april ble 59 rein påkjørt av toget like sør for Mosjøen.

Foto: Ole Henrik Kappfjell