Krever erstatning for fugleslakt

En gårdbruker i Levanger krever erstatning for 150 fugler han vil slakte på grunn av fugleinfluensaen.

Andreas Storli driver oppdrett av ender og gjess ved Eidsbotn i Levanger. Nå ser han seg nødt til å slakte de 150 fuglene fordi han ikke har plass til dem innendørs, han mener det er dyreplageri å trenge fuglene sammen på et lite areal.

Storli hadde trodd at staten ville erstatte nedslaktninga, siden det er myndighetene som forbyr han å ha fuglene ute på grunn av faren for fugleinfluensa. Men så enkelt er det ikke.  

- Mattilsynet har lagt ned pålegg om at alt fjørfe skal holdes innendørs. Det blir opp til den enkelte bonde å bestemme om dyra skal holdes under tak eller om man skal avslutte dyreholdet, sier Kristinan Wibe, saksbehandler hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  

Han sier det kan bli aktuelt å gi erstatning til de som får et direkte påbud om nedslakting. 

Fylkesmennene i Nord-og Sør-Trøndelag ingen oversikt over om det er andre fugleeiere som vurderer nedslakting. Mye tyder på at de fleste som velger å slakte må nøye seg med de pengene de får for kjøttet.  

- Foreløpig er det liten grunn til å tro at det er fugleeiere som kan få erstatning, sier Kristian Wibe.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.