Krever en halv milliard

Bøndene i Trøndelag krever om lag 570 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør.

Pløying
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Halvparten vil skal gå til dekke uforutsette kostnader og prisøkning.

Leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Jon Trøite, sier det er viktig at bøndenes inntekt stiger i takt med andre yrkesgrupper.

- Dette er et helt nødvendig krav i en situasjon der vi mangler mat både i Norge og i verden, dette er et godt krav som vil legge grunnlag for økt produksjon av mat og fellesgoder i hele Norge, sier Trøite til NRK Trøndelag.

– Med et inntektsnivå pr årsverk på 187.000 kroner før forhandlingene, sier det seg selv at det må et betydelig inntektsløft til for å sikre rekruttering til næringa og mulighetene til å investere for framtida, skriver nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag Ola Denstad i en pressemelding.

I alt krever norske bønder 3,3 milliarder kroner, noe som er tre ganger så mye som de fikk i fjorårets oppgjør.

- Dersom forhandlingene ikke fører fram vil det bli aksjoner, men foreløpig mener vi dette er et godt grunnlag for videre forhandlinger, sier leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Jon Trøite.