Krever bedre veier og ferjetilbud

Samferdsel er den viktigste saken for kommunene i Ytre Namdal før valget. Nærøy-ordfører Steinar Aspli er spesielt oppgitt over ferja som alt for ofte ikke går.

Steinar Aspli

Steinar Aspli er lei av ferjer som står, og dårlige veier i Ytre Namdal.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Både Leka, Vikna og Nærøy sliter med dårlige veier og et ferjetilbud som mange har klaget på de siste månedene.

Olav Duun taues til Polen

Hofles - Lund fortsatt stengt

– Helt uakseptabelt

– Helt til vi nå fikk ei reserveferje, har tilbudet vært under en hver kritikk. Totalt meningsløst, og helt uakseptabelt for folket som bor på Lund og Salsbruket som er avhengig av ferja for å komme seg på arbeid, skole og kulturaktiviteter i sin egen kommune, sier Steinar Aspli.

MF "Olav Duun"

Ferja Olav Duun er ute av drift, og det har ført til store problemer på ferjeruta over Foldafjorden.

Foto: Knut Reitan / NRK

I flere måneder har folk og næringsliv i Ytre Namdal slitt med et dårlig ferjetilbud over Foldafjorden. Hovedferja Olav Duun har vært ute av drift i nesten ett år, og reservene har også hatt tekniske problemer.

Steinar Aspli har som Senterparti-ordfører gjennom 13 år, ledet en kommune som er helt avhengig av ferja med innbyggere på begge sider av fjorden.

Taper mye penger

– Ja, jeg kjenner til folk som har tapt arbeidsinntekter på mellom 15.000 og 20.000 kroner fordi ferja ikke går. Vi vet også at enkelte har kjørt over 20 mil for å komme seg på jobb. Sånn kan vi ikke ha det i velferds-Norge i dag, slår Aspli fast.

Men like viktig som et godt ferjetilbud, er en opprusting av fylkesvei 770 fra Austafjord til Foldereid.

– Derfor er vi så glade for at veien er blitt prioritert som en klasse A-vei av fylkeskommunen. Det betyr at den vil bli høyere prioritert i forhold til utbedringer, håper Nærøy-ordføreren.

Reinert Eidshaug

Reinert Eidshaug vil gjerne overta som ordfører i Vikna.

Foto: Espen Sandmo, NRK

I Vikna er Reinert Eidshaug fra Arbeiderpartiet en av favorittene til å overta som ordfører etter Karin Søraunet. Også han vil prioritere veisatsing.

- Ja, næringslivet etterspør bedre veier. Derfor er satsingen på fylkesvei 770 så viktig for oss, sier han.

Stor eksport

Ytre Namdal med Nærøy, Vikna og Leka står for rundt 40 prosent av all eksporten fra Nord-Trøndelag.

– Derfor er veistandard og kommunikasjoner veldig viktig for hele regionen, mener Steinar Aspli i Nærøy.

– I denne regionen bor det folk over alt. Det er næringsliv over alt. Både jordbruk, skogsdrift, turisme og oppdrett. Derfor er vi også avhengig av gode veier i hele regionen, og det er viktig med en næringslivsdimensjon i veisatsingen til fylkeskommunen, sier Aspli.

Tviler på sammenslåing

En sammenslåing av de tre kommunene i Ytre Namdal har vært diskutert, og Reinert Eidshaug er åpen for at det kan skje på sikt.

– Ja, en gang i tida vil nok det skje. Men ikke i den kommende perioden. Nå får vi heller utvikle det interkommunale samarbeidet, sier Eidshaug.

Men i Nærøy ønsker ikke Steinar Aspli å slå sammen kommuene.

– Vi sliter med folketallet samlet sett i Ytre Namdal. En ny sammenslåing av kommuner vil føre til en sterk lokal sentralisering. Det er kun det stedet som får kommunesenteret som vil tjene på det, sier Steinar Aspli.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.