NRK Meny
Normal

Krever bedre tilbud for unge med demens

Yngre personer med demens må få et bedre tilbud enn de har i dag. Det krever Nasjonalforeningen for folkehelsen. Regjeringen jobber med et nytt lovforslag, men det går alt for sakte, mener foreningen.

Depresjon

Rundt 4000 personer i Norge regnes som unge med demens. Sykdommen rammer også de pårørende hardt.

Foto: Colourbox.com

I Norge har over 70.000 mennesker demens. Av disse bor vel 30000 på sykehjem eller andre plasser med heldøgns pleie og omsorg. Man regner med at i overkant av 4000 er under 65 år og regnes som unge med demens.

– Ikke raskt nok

Regjeringen har sendt ut et forslag til lovendring på høring som er ment iverksatt fra 2020, men det er ikke raskt nok, mener generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Dette er altfor lenge å vente. Det burde komme en lovbestemmelse så fort som mulig om individuell rett til et dagaktivitetstilbud. Vi tror ikke det blir noe fart i kommunenes utbygging før vi får dette som et lovfestet tilbud. Det er også behov for en bedre finansiering av kommunenes dagtilbud, sier Rugtvedt.

Pårørende må slutte å jobbe

Lisbeth Rugtvedt

Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: Tonje Bergmo / NRK

Demens er en sykdom som også får store konsekvenser for de pårørende, forklarer Lisbeth Rugtvedt.

– Den rammer de pårørende veldig sterkt. Mange av dem som får demens i ung alder har pårørende i arbeid. Vi hører mange historier om pårørende som må slutte i jobben fordi de får så store omsorgsoppgaver hjemme. Det er jo ikke sånn vi forventer å ha det i Norge, sier Rugtvedt

Trenger tilbud

Tidligere har leger ved Sykehuset Levanger etterlyst et bedre tilbud for personer som rammes tidlig av demens.

– Det er viktig for den som er syk å ha et tilbud som kan gjøre at man kan ta vare på helsen best mulig, men det er også veldig viktig for de pårørende som trenger avlastning, sier Rugtvedt.

Video fra Trøndelag

Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.
På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.