Hopp til innhold

Krever at svensker flytter reinsdyr

Statsforvalteren i Trøndelag krever at den svenske samebyen Ruhvten sitje flytter reinen de har på norsk side tilbake til Sverige. Mellom 1000-1500 rein er flytta over grensa og inn i Femundsmarka nasjonalpark fordi mangler beite på svensk side av grensa. Samene hevder de har beiterett i området, men Statsforvalteren slår fast at området ikke er en del av det som omfattes av grensebeiteloven.