Krever at elev bytter skole etter seksuelle overgrep

En gutt på en skole i Nord-Trøndelag skal ha blitt utsatt for gjentatte seksuelle, fysiske og psykiske overgrep fra en eldre elev. Foreldrene til offeret har jobbet i over et halvt år for at den eldste gutten skal bytte skole.

mobbing

En elev på en skole i Nord-Trøndelag er blitt utsatt for overgrep av en eldre gutt. Foreldrene til den yngste krever at den antatte overgriperen flyttes fra skolen for godt. Kommunen vil sette inn andre tiltak før de går så drastisk til verks. ILLUSTRASJONSFOTO

Foto: MIKAEL DAMKIER / SCANSTOCKPHOTO

Kommunen har vedtatt at eleven ikke skal flyttes. Foreldrene klaget på vedtaket til Fylkesmannen.

Onsdag kom svaret: Fylkesmannen støtter kommunens vedtak om at eleven ikke flyttes dette skoleåret.

– Allerede i juli krevde vi flytting, fordi gutten ikke følte seg trygg på skolen. Han har tidligere fungert godt i skolesammenheng, men sliter nå mye med skolevegring, sier bistandsadvokat Anders Kjøren på vegne av guttens foreldre.

To-tre år med overgrep

I et dokument NRK har fått innsyn i heter det at den gutten gjennom to-tre år er blitt utsatt for seksuelle, fysiske og psykiske overgrep av den andre gutten.

Han skal ha brukt vold for å få seksuell omgang med gutten.

Forholdene er anmeldt, og den antatte overgriperen har vært til dommeravhør. Saken er henlagt grunnet alderen hans.

Krever rask avklaring

Skolen har gjort tiltak for at elevene aldri skal møtes på skolen. Etter det NRK kjenner til skal elevene ankomme skolen og ha friminutt på ulike tidspunkt.

Dette skal foreldrene være fornøyd med – inntil videre. Problemet er at elevene til høsten vil være enda tettere fordi den yngste flytter til samme lokaliteter som den antatte overgriperen.

– Det er belastende for gutten ikke å få en avklaring. Han ønsker avklaring for å føle seg trygg fremover, sier Kjøren.

Tidligere i år ble en elev tvangsflyttet i Trondheim, etter å ha utøvd vold mot en annen. Klassetrinnet ble omrokkert for at elevene ikke skulle omgås.

Fylkesmannen: – Svært alvorlig

Omrokkering er ikke nok for foreldrene til offeret i Nord-Trøndelag.

– Flytting vil være belastende for eleven, men følelsene til gutten bør gå foran. Han føler seg ikke trygg før han vet at den andre ikke vil gå på samme skole, sier Kjøren.

Assisterende utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag beskriver saken som svært alvorlig:

– Fylkesmannen og kommunen tar saken på største alvor, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke flytte eleven. Det er en for alvorlig inngripen i rettighetene hans, sier Knut Olav Dypvik.

Utelukker ikke flytting

Foreldrene til gutten som kreves flyttet kjemper ifølge Dypvik mot at det skjer. Opplæringsloven ble skjerpet i høst, og skal sørge for at mobber flyttes i alvorlige situasjoner – ikke mobbeofferet.

– Flytting er imidlertid en streng sanksjon. Skolen må forsøke andre tilrettelegginger før flytting. Kanskje prøver de andre tiltak i to-tre måneder, før de tar en ny vurdering. Kanskje avgjør de å flytte eleven allerede fra skoleåret 2016/2017. Fylkesmannen krever at kommunen tar en ny vurdering før skolestart, sier Dypvik.