Millionkrav slo ned som en bombe i dopingrettsaken

Påtalemyndigheten krever nesten 29 millioner kroner fra de fire hovedtiltalte i den store dopingrettssaken i Trondheim. Rasende forsvarere ville i dag utsette rettssaken på ubestemt tid.

Advokat Arve Opdahl

Advokat Arve Opdahl reagerer sterkt på millionkravene fra påtalemyndigheten og krevde at den store dopingsaken utsettes på ubestemt tid.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, sendte sent søndag kveld ut en mail til forsvarerne med det endelige inndragningsbeløpet som vil bli presentert for hver av de fire antatte hovedmennene i dopingsaken.

  • En 39-åring med kallenavnet «Sjef1» som er tiltalt for å ha etablert det store dopingnettverket i Trondheim, vil få et krav på 6,3 millioner kroner.

  • En 28-åring med kallenavnet «Sjef2» som er tiltalt for etter hvert å ha tatt over etter 39-åringen som ansvarlig for nettverket, får et krav på 11 millioner kroner.

  • En 27-åring som skal ha etterfulgt de to og i realiteten vært den tredje sjefen i nettverket, kreves for 10,2 millioner kroner.

  • En 44-åring som har tilstått at han trykket alle dopingtablettene som ble solgt, kreves for 1,2 millioner kroner.

Hvis tingretten dømmer de fire mennene etter aktoratets påstand, må altså de fire mennene måtte betale til det offentlige minst 28,7 millioner som de skal ha tjent på omfattende produksjon og salg av muskeldoping gjennom ni år.

Forsvarer raser

Da rettssaken startet opp igjen mandag morgen, ble inndragningskravene umiddelbart et brennhett tema. Advokat Arve Opdahl som forsvarer 39-åringen reagerte sterkt.

– I går kveld, altså søndag, tikker det inn en mail fra aktoratet klokka 2124 med disse inndragningskravene. Samtidig har det nylig blitt lagt frem fra aktor mange tusen nye e-poster fra etterforskningsarbeid i Canada som vi forsvarere er nødt til å gå igjennom.

– I sum er dette alt for mye, og denne saken er ikke godt nok opplyst fra påtalemyndigheten. På vegne av min klient krever jeg at rettssaken utsettes på ubestemt tid, tordnet Opdahl i retten.

– Helt invalidiserende

Advokat Ole Petter Drevland, som forsvarer 28-åringen med kallenavnet «Sjef 2», støttet sin forsvarerkollega.

Advokat Ole Petter Drevland

Advokat Ole Petter Drevland (t.h.) sammen med aktorene i dopingsaken, statsadvokat Unni Arnøy og politiadvokat Per Martin Utkilen.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– For min klient er inndragingskravet på over 11 millioner kroner. Det er altså ikke småpenger vi snakker om, og dette vil selvsagt være helt invalidiserende for ham. Han vil aldri kunne håndtere det. På mange måter er det økonomiske kravet enda verre enn fengselsstraff.

– Vi ser i enkelte saker at disse inndragningskravene dessverre blir stemoderlig behandlet, så jeg støtter begjæringen, sa Drevland.

Også advokatene Christian Wiig og Sol Elden som forsvarer to andre tiltalte i saken, støttet kravet om utsettelse.

Hissig stemning

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, gikk sterkt imot forsvarerne.

– Det hadde vært ønskelig om dette kravet kom på bordet litt tidligere enn klokka fem over ni på mandag morgen. Forsvarerne har hatt alle muligheter til å forberede seg bedre på disse inndragningskravene under hele forløpet, blant annet på et saksforberedende møte som advokat Arve Opdahl ikke var tilstede på.

Aktor Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Arnøy motsatte seg utsettelse av saken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Vi har lagt til grunn mengden dopingmidler som disse mennene har produsert og solgt og hvilke priser de har operert med på nettstedet Anabolic Forum. En hver kan slå inn noen enkle tall på sin kalkulator og komme til langt større beløp enn det vi krever inndraging for, sa Sandøy.

– Dessuten har flere av de tiltalte fått oppnevnt to forsvarere nettopp med henvisning til at det vil komme store inndragningskrav. Så vi ser ingen grunn til å utsette saken nå, sa Sandøy.

Temperaturen i retten steg ytterligere et hakk da advokat Arve Opdahl svarte på statsadvokatens kritikk.

– Jeg skal være forsiktig med temperamentet mitt, men når jeg får beskjed om at dette kunne vært fremsatt tidligere og vi fikk det sent kvelden før…… Ja, det er forhåpentligvis ikke en frekkhet, men det er i hvert fall en måte å drive aktorat på som jeg ikke har sett maken til, freste forsvareren.

Tingrettsdommer Rune Lium grep inn og ba advokatene om å holde seg til saken før Opdahl fikk fortsette.

– Under saksforberedelsen ble vi lovet en oversikt over kravene og hvilket nivå de ville ligge på, men det har vært fullstendig neglisjert av aktoratet og vi har ikke fått noen føringer undervegs. Og som sagt er dette invalidiserende krav hvis de går igjennom. Min klient vil aldri kunne betale dette, sa Opdahl.

Kravet avvist

Etter en kort pause kom dommerne frem til at saken skal kjøres som planlagt, men det vil bli satt av god til forberedelse for forsvarerne undervegs videre.

– Retten forstår at dette er store beløp som vil få stor betydning dersom det blir resultatet. Når bevisførselen er avsluttet vil vi vurdere å legge inn en pause slik at forsvarerne får ekstra tid til å forberede sine prosedyrer om inndragning, sa tingsrettsdommer Lium.

– Samtidig var inndragningsbeløpene en vesentlig del av argumentasjonen da de tiltalte fikk oppnevnt to forsvarere, så vi forventer at forsvarerne jobber parallelt med dette spørsmålet, sa Lium.

– Basert på de de tjente

Statsadvokat Unni Sandøy sier til NRK.no at påtalemyndighetene har regnet seg frem til hvor mye hovedmennene i saken har tjent på salg av sin hjemmelagede doping.

Dopingmidler beslaglagt i Trondheim

Påtalemyndigheten mener hovedmennene i dopingsaken tjente minst 29 millioner kroner på produksjon og salg av muskeldop mellom 2003 og 2012.

Foto: Politiet

– Det vi har lagt til grunn er det som har kommet frem i bevisførselen knyttet til oppnådde priser på salg, både i store kvanta og små kvanta. Så har vi beregnet det, og gjort et fradrag basert på en del eventualiteter som vi må ta høyde for.

– Det er et stort krav, men det viser det vi mener er den økonomiske oppsida med å drive med dopingsalg, sier Sandøy.

– Er det realistisk at de klarer å betale dette, eller sender dere dem til økonomisk ruin?

– Det er ikke vi som skal ta stilling til om de har økonomisk evne til å betale dette, svarer statsadvokaten.

– Ingen bombe

Sandøy er også forundret over de sterke reaksjonene fra forsvarerne.

– Jeg forstår ikke at dette kommer som noen bombe. Vi har hele tiden antydet at det vil bli svært høye inndragningskrav og vi har vært åpen på hvordan vi kommer til å beregne kravene. De beløpene vi har skissert tidligere ligger betydelig høyere enn det vi har fremmet nå, sier Sandøy.

Saken fortsetter under bildet.

Dopingmidler

Dopingmidler beslaglagt av politiet under etterforskningen av den store dopingsaken.

Foto: Politiet.

– Så du sier at aktoratet har vært snille når dere tidligere har antydet at det kunne bli verre, og så havnet på dette nivået?

– Vi mener at vi har tatt høyde for de usikkerhetene som ligger i bevisførselen, sier Sandøy.

– De flytter målet ettersom ballen ruller

Advokat Arve Opdahl sier til NRK.no at kravene fra påtalemyndigheten vil ruinere både hans klient og flere andre tiltalte.

– Det vil bety økonomisk ruin for et hvert menneske hvis man utsettes for krav av denne størrelse i en straffesak der det selvfølgelig også blir nedlagt påstand om fengselsstraff. Soning i fengsel vil føre til at man ikke klarer å tjene penger til å betale, sier Opdahl.

– Hvordan kan dere oppfatte dette som en bombe når aktoratet har varslet for lenge siden at høye pengekrav kommer?

– Her har man startet en straffesak uten de nødvendige forutsetningene. Undervegs kommer det frem nytt bevismateriale som forsvarerne må jobbe med. Den saken som pågår nå er ikke den saken som startet i begynnelsen av januar, mener Opdahl.

– Men viser ikke dette bare hvor vanskelig denne saken har vært å etterforske, når det kommer inn nye, sentrale bevis mens rettssaken pågår?

– Nei, dette er ikke en korrekt måte å gjøre det på. Vanligvis skal det være en kontradiksjon i strafferetten som i all annen rettspleie. Påtalemyndigheten skal ha forberedt saken slik at vi andre skal vite hva de kommer med. Det går ikke an å flytte målet etter hvert som man ser hvor ballen ruller hen, sier Opdahl.

Dopingfabrikk i garasjebod i Trondheim

Dopingligaen i Trondheim skal ha produsert over 3,4 millioner dopingtabletter, blant annet i denne garasjeboden hos en av de tiltalte.

Foto: Politiet