Krekar til Trøndelag

  • Retten venter på Krekar-anke

    Det kan drøye til neste uke før Borgarting lagmannsrett har ferdigbehandlet anken over kjennelsen om tvangsflytting av mulla Krekar. Domstolen mangler fremdeles begrunnelsen for anken. Krekars advokat, Brynjar Meling, sier den kommer torsdag morgen.

  • – Stor ulempe om han flytter nå

    Tingdommer Oddmund Svarteberg sier i Oslo tingrett at det vil være en stor ulempe for Krekar dersom han nå skulle flytte til Kyrksæterøra før lagmannsretten har tatt stilling til anken, og senere får lagmannsrettens medhold.

  • Mener Krekar-kjennelse har mangler

    Oslo tingrett burde vurdert om mulla Krekar kunne ha blitt plassert nærmere Oslo, mener advokat Jon Wessel-Aas. – Retten selv er inne på at det er vanskelig å se at man oppnår noen veldig merkbar reduksjon i risiko, sier Wessel-Aas til NTB.

Tirsdagens korte nyheter, 20.01.2015.