NRK Meny

Krekar anker avgjørelsen

– Vi anker avgjørelsen, sier Krekars advokat Brynjar Meling. Når anken har kommet inn, vil Oslo tingrett ta stilling til om det skal gis oppsettende virkning, altså om flyttingen av Mulla Krekar skal vente på behandling i høyere rettsinstans

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.