Nå må alle tunge kjøretøy ha bombrikke

Fra første januar 2015 blir det obligatorisk for alle tunge kjøretøy å ha bompengebrikke.

lastebil

Kravet om obligatorisk bombrikke i motorvogner over 3500 kilo blir innført første januar 2015.

Foto: Erlend Aas / NTB SCANPIX

Ketil-Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener forskriften vil gi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører.

Foto: Samferdselsdepartementet

Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge.

– Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Vil ha slutt på juks

Kravet om obligatorisk bombrikke i motorvogner over 3500 kilo blir innført første januar 2015, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen vegtransport.

– Vi er selvfølgelig positiv til at dette blir innført. Det at utenlandske vogntog jukser vil vi ha slutt på, sier leder i Midtnorsk transportarbeiderforening, Johnny Sletvold, til NRK.no.

Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune som hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Traktorer og motorredskaper er ikke omfattet av påbudet. Det samme gjelder en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

– Med forskriften får vi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører og samtidig lavere drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld og til tiltak på vegene, sier Solvik-Olsen.

Kan få bot på 8000 kroner

Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy.

I tillegg har Samferdselsdepartementet fastsatt en egen forskrift som gir tollvesenet myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke.

Ved overtredelse av forskriften kan kontrollmyndighetene ilegge gebyr på 8000 kroner, som kan dobles ved gjentakelse.