NRK Meny
Normal

Nå må alle tunge kjøretøy ha bombrikke

Fra første januar 2015 blir det obligatorisk for alle tunge kjøretøy å ha bompengebrikke.

lastebil

Kravet om obligatorisk bombrikke i motorvogner over 3500 kilo blir innført første januar 2015.

Foto: Erlend Aas / NTB SCANPIX

Ketil-Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener forskriften vil gi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører.

Foto: Samferdselsdepartementet

Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge.

– Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Vil ha slutt på juks

Kravet om obligatorisk bombrikke i motorvogner over 3500 kilo blir innført første januar 2015, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen vegtransport.

– Vi er selvfølgelig positiv til at dette blir innført. Det at utenlandske vogntog jukser vil vi ha slutt på, sier leder i Midtnorsk transportarbeiderforening, Johnny Sletvold, til NRK.no.

Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune som hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Traktorer og motorredskaper er ikke omfattet av påbudet. Det samme gjelder en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

– Med forskriften får vi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører og samtidig lavere drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld og til tiltak på vegene, sier Solvik-Olsen.

Kan få bot på 8000 kroner

Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy.

I tillegg har Samferdselsdepartementet fastsatt en egen forskrift som gir tollvesenet myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke.

Ved overtredelse av forskriften kan kontrollmyndighetene ilegge gebyr på 8000 kroner, som kan dobles ved gjentakelse.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal