Normal

Vil krasjteste strømnettet i Norge

Forskere planlegger å gi det norske kraftnettet en skikkelig krasjtest. Målet er å finne ut hva som skal til for å holde nettet stabilt – selv når nye kraftverk presser på til neste år.

Kraftlinjer

Nye små kraftverk med fornybar energi vil øke presset på kraftnettet neste år. Nå skal nytt krasjtestingsutstyr prøve å forhindre strømbrudd.

Foto: Hval, Morten / SCANPIX

Det er ikke populært med brudd på strømnettet. Noen ganger merker man det kun ved små glimt i lyset, mens det i verste tilfelle kan bli helt mørkt.

Nettforstyrrelsene kan skyldes alt fra uvær til slitasje på anleggene.

Vil avdekke kapasiteten

Helge Seljeseth

Energiforsker Helge Seljeseth i SINTEF.

Foto: www.sintef.no

Nå skal forskere fra SINTEF i Trondheim krasjteste disse for feil på nettet. Dette skal sikre mer stabilitet når nye anlegg bygges framover.

– Vi ønsker å utføre en slik direkte test for å avdekke akkurat hva som skal til før anlegget faller ut, sier energiforsker Helge Seljeseth i SINTEF til NRK.

– Hvor store feil man kan ha i nettet, og hvor mange feil takler det? Det er spørsmål vi ønsker å få svar på.

Flere kraftverk øker presset

I 2012 innføres nemlig såkalte grønne sertifikater på norsk strøm. Det vil gjøre det attraktivt å bygge ut flere småskala kraftverk med vann og vind som energikilder, skriver forskning.no.

Nykomlingene vil øke presset på et allerede stressa kraftnett, mener førstekonsulent Gudmund Bartnes i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det vil gi økt investeringmengde i Norge, og vi forventer hovedsaklig investeringer innen vannkraft og landbasert vindkraft. Vi vil dermed få flere små anlegg rundt omkring som produserer slik kraft.

Simulerer feil

Seljeseth i SINTEF mener dette vil føre til at situasjonen blir mer uoversiktlig og kompleks å holde orden på.

– Vi ser nå at det blir ganske stor utbygging av fornbybar produksjon, og at det kommer inn på ulike nettnivå. Derfor skal vi installere en testrigg som simulererer en feil uten at vi forbrukere merker det. Slik kan vi sjekke hvordan kraftverket reagerer på feilen som oppstår, sier han.

– Vi må få disse nye produksjonsanleggene til å oppføre seg optimalt. Også med tanke på at det tross alt i dag også inntreffer en del feil i nettet.

– Ny strømhverdag

Det er forventet at nye vind- og vannkraftverk vil gi en økning på ti prosent i strømproduksjonen fram til 2020.

Det vil skape en ny strømhverdag og nye utfordringer, sier Seljeseth, som sammenlikner dagens situasjon med en enveiskjørt gate.

– Du kan se for deg at slik det har vært fram til i dag, så ligger noen kjempestore kraftverk i innkjøringsenden, mens vi som forbrukere står i den andre enden og tar imot strømmen. Energien flyter bare én vei, forklarer han.

– Det som skjer nå med fornybar energi, er at det ulike plasser på denne enveiskjørte gata kommer flere gater inn. Vi kan faktisk komme i den situasjonen at gata ikke er enveiskjørt lenger, fordi energien begynner å flyte motsatt vei.

Den mobile forskningsriggen skal bestilles i løpet av første halvdel av 2012, og hvis alt går etter planen skal det være klart til drift før slutten av året.

Stor investering

Utstyret som er spesialdesignet til formålet er ikke småtterier. Det hele skal se ut som en stor lastekonteiner, ifølge SINTEF.

Innsida er imidlertid er spekket med avansert koblings- og måleutstyr til flere millioner kroner.

– Man kan kalle testriggen for en kortslutningssimulator. Den vil gjøre det mulig å utføre kontrollerte kortslutninger i nettet uten at forbrukeren merker det. Utstyret gjør det også mulig å kartlegge og verifisere hvordan kraftverket vi tester reagerer på feilen, sier forsker Jon Olav Tande ved Sintef Energi til forskning.no.

– Det vil hjelpe oss i å finne svar på hvilke tiltak som er best for å håndtere situasjoner med feil i nettet.

Forskerne skal først og fremst benytte utstyret til forskning på offshore vindkraftteknologi. Målet er at den skal gjøres billigere og bedre. I tillegg vil testriggen bidra til å løse utfordringer knyttet til nye småkraftverk på land.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.