Sintef får forskningsrefs av fiskere

Norges Fiskarlag anklager Sintef for å fuske med forskningsresultater.

Fisk i garnet

Villfisk som lever i nærheten av oppdrettsanlegg blir påvirket av miljøet der. Fiskere og forskere er uenige i om påvirkningen er positiv eller negativ.

Foto: Christopher Oulie / NRK

Villfisk som oppholder seg i nærheten av oppdrettsanlegg blir annerledes enn de andre fiskene som lever i havet.

Hallgeir Brevik

Fisker Hallgeir Brevik.

Foto: Christopher Uglem / NRK

– På seien ser vi at de har lite hode og stor kropp. Den er dårlig i fisken, og veldig bløt i kjøttet. Det er ikke noe fin matfisk, forteller fisker Hallgeir Brevik til NRK.no.

Brevik fisker utenfor Hitra i Sør- Trøndelag, i et område hvor oppdrettsnæringen er stor. Selv om han er langt fra land, frykter han å få villfisk som lever ved oppdrettsanleggene i garnet.

Helt annet bilde

Samtidig har Sintef publisert en pressemelding med tittelen «Oppdrettsanlegg kan redde villfiskstammer».

De har en helt annen oppfatning av oppdrettsanleggene enn fiskerne.

Karl Andreas Almås

Karl Andreas Almås i Sintef.

Foto: Christopher Oulie / NRK

– Jeg forstår reaksjonene som har kommet på pressemeldingen, men selve forskningen rundt dette drar vi overhode ikke i tvil, sier direktør, Karl Andreas Almås, i Sintef Fiskeri og havbruk til NRK.no.

Klager inn Sintef

Almås beklager spissingen av artikkelen, men har likevel ikke endret den, til tross for flere henvendelser fra Norges fiskarlag.

Nå har de fått nok, og klager Sintef inn for NENT, som er den nasjonale forskningsetiske komité.

– Vi mener at konklusjonene Sintef går ut med går langt utover det datamaterialet som prosjektet gir et faglig grunnlag for, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Jan Skjærvø

Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Foto: Christopher Oulie / NRK

– Mener dere at Sintef driver med forskningsfusk?

– Vi synes dette er forskningsetisk betenkelig. Det er første gang i min historie i Fiskarlaget at vi har en slik sak.

Vil stoppe fiske

Sintef mener villfisken som er i nærheten av oppdrettsanlegg er så feit og god at de foreslår stopp i fiske der hvor det ligger anlegg.

– Det er bare tull. Det er vel bare for å holde fiskerne unna oppdrettsanleggene regner jeg med, sier Brevik.

Han lurer på om forskningen vinkles slik fordi Sintef har mange oppdrag i havbruksnæringen.

Ikke enige i konklusjon

Forskere fra Nofima og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som deltok i undersøkelsen er ikke enige i konklusjonen fra Sintef.

– Vi har ikke vist at oppdrettsanlegg kan redde villfiskbestanden. Det vi har vist er at anleggene tiltrekker seg mye fisk, særlig torsk og sei. Vi har også vist at denne fisken blir påvirket at oppdrettsanlegg, men vi kan ikke finne noen dramatiske, kortsiktige effekter, sier forsker Ingebrigt Uglem i NINA.

Fiske utenfor Hitra

Hallgeir Brevik fisker utenfor Hitra i Sør- Trøndelag, i et område hvor oppdrettsnæringen er stor.

Foto: Christopher Oulie / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.