Krangler om hvem som skal eie kraftgigant

Kampen om verdiene i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk spisser seg til før nordtrønderske fylkespolitikere skal bestemme seg for om de vil gå inn i et felles stortrøndersk fylke.

NTE

NTE representerer enorme verdier. Hvordan verdiene skal fordeles må avklares før man kan diskutere en sammenslåing med Sør-Trøndelag, mener SV-politiker.

Foto: Karin Jegtvik / NRK

Jostein Trøite

Jostein Trøite (SV) mener en fordelingsnøkkel må være klar før man diskuterer sammenslåing.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Nordtrønderne vil sikre seg at verdiene i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) forblir i nord før de vil gå inn i et felles Stor-Trøndelag.

Jostein Trøite sitter i fylkestinget for Sosialistisk Venstreparti. Han vil ha avklart hvor mye hver enkelt kommune skal eie av den fylkeseide kraftgiganten før de går videre med saken. Trøite misliker at fylkesrådet ikke vil avklare dette spørsmålet så raskt som mulig.

–Det betyr at man skyver problemet langt frem i tid. Jeg mener det er denne delen av prosessen det haster mest med. Hvis fylkesrådet ønsker å diskutere en sammenslåing med Sør-Trøndelag, må denne saken være avklart, sier Trøite til NRK.

Enorme verdier

Anne Marit Mevassvik

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) mener diskusjonen om NTE-verdiene må komme i andre rekke.

Foto: NRK

NTE representerer enorme verdier. Nordtrønderne vil sikre seg at disse verdiene forblir i norddelen av Trøndelag også i et eventuelt sammenslått fylke. Men de 23 kommunene er ikke enige om hvordan verdiene skal fordeles, sier Trøite.

– Det dreier seg om hvordan man skal vektlegge de ulike elementene: folketall, kraftproduksjon eller fordeling til hver enkelt kommune, sier fylkesrådspolitikeren.

Han mener Fylkesrådet er redd for en ubehagelig debatt og utsetter hele diskusjonen.

– Det er i redsel for krangelen mellom kommunene i Nord- Trøndelag om hvordan verdiene i kraftselskapet skal fordeles, mener han.

Skaper uro

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik fra Arbeiderpartiet, er klar over at kommunene ikke så lett vil bli enige om verdiene i selskapet og hvordan de skal fordeles. Hun mener det beste er å få avklart andre saker før man tar diskusjonen om hvilke kriterier som skal legges til grunn for en eventuelt fordeling.

– Det skaper en del uro kommunene imellom. Vi mener vi står oss bedre på å få avklart modeller først og deretter se på fordeling etterpå, sier Mevassvik til NRK.