NRK Meny
Normal

Krangler om for tidlig fødte

Sykehusene i Trondheim og Ålesund er uenige om hvem som skal behandle de minste av de for tidlig fødte babyene i regionen.

Prematur baby
Foto: Paul Sakuma / Scanpix/AP

Nyfødtavdelingen i Ålesund føler seg truet av St. Olavs Hospital i Trondheim. Avdelingssjefen ved barneavdelingen i Ålesund, Ove Økland, mener Trondheimsmiljøet forsøker å overta deres oppgaver.

 - Det er vanskelig å oppfatte det som noe annet enn det. Vi vet jo at de har flyttet inn i et stort nytt senter på St. Olav med kapasitet til å dekke også de aller minste fra Møre og Romsdal, sier Økland.  

- Prestisjemedisin

Ved barneavdelingen i Trondheim ønsker man å overta ansvaret for de aller minste for tidlig fødte barna. Dette er svært krevende pasienter som trenger avansert medisinsk hjelp.

I et strategidokument for Helse Midt-Norge for 2006-2010 blir nyfødtavdelingen i Ålesund spesielt nevnt som en avdeling der en skal se om en kan flytte på funksjoner.

- Den meste avanserte nyfødt-medisinen er veldig prestisjefylt i mange land. Sannsynligvis er det slike ting som legger føringer for å samle dette i ett senter. Slik man driver i dag er det ingen forskjell mellom avdelingen på St. Olav og den i Ålesund, sier Økland. Han mener dette er et helsepolitisk forslag.

Helse Midt-Norge vil ha debatt

Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Jan Erik Thoresen, sier at det per i dag ikke finnes konkrete planer om å flytte de aller minste barna fra Ålesund til Trondheim. Han bekrefter samtidig at denne debatten ikke er over og at de vil se på fordelingen av arbeidsoppgaver mellom Trondheim og Ålesund.

Avdelingssjef ved barneavdelingen i Ålesund, Ove Økland, liker ikke at det blir sådd tvil om framtiden til nyfødt-avdelingen.

- Jeg tror ikke det gjør noe med fagmiljøet som vi har i dag. Det er godt og det er folk som har lang erfaring som gjerne blir. Men dette vil gjøre det vanskeligere å rekruttere ytterligere kompetanse, sier Økland.

Han legger samtidig til at de gjerne deltar i en debatt om sentralisering virkelig er den beste løsningen.