Kraftkrisa avblåst

Regjeringen har vedtatt å bygge 30 mil kraftlinje fra Surnadal til Namsos over Fosen. Dermed åpnes det for verdens største vindkraftprosjekt.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) gir klarsignal til verdens største vindkraftprosjekt på Trøndelagskysten.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Dermed kan vindkraftverk langs hele kyststrekningen levere strøm tilsvarende tre ganger Trondheims forbruk til hele landet.

Det bekrefter olje- og energiminister Ola Borten Moe til NRK fredag.

Verdens største vindkraftprosjekt

– Samlet blir dette det største vindkraftprosjektet i verden, noe større enn et prosjekt i California, sier Moe.

Statkraft får konsesjon til å bygge en 420 kV høyspentlinje, som er en type kraftlinje med høyest kapasitet som inngår i det norske sentralstrømnettet. Kraftlinja blir av samme type som møtte stor motstand i Hardanger.

– Høyspentlinja skal gå i luftspenn over land, og krysse Trondheimsfjorden i en sjøkabel.

Kraftlinje fra Surnadal til Namsos, sørlig del.

Slik foreslår regjeringen å bygge kraftlinja fra Surnadal til Namsos. Kartet viser den sørlige delen. Det nordlige kartet finnes nederst i artikkelen.

Foto: Olje- og energidepartementet / NRK

Tre ganger Trondheims forbruk

– Langs store deler av kraftlinja skal det installeres vindmølleparker, sier energiministeren.

– Konsesjonen for kraftlinja gis til Statkraft, mens TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk NTE, samt Statkraft og energiselskapet Zephyr får konsesjonene til å bygge vindkraftverk.

Bak Zephyr står energiprodusentene Vardar AS, EB Kraftproduksjon AS, Østfold Energi AS og det danske energiselskapet DONG Energy Power A/S.

Samlet på denne strekningen gir Olje- og energidepartementet (OED) konsesjoner for produksjon av fire TWh, eller fire milliarder kWh. Det tilsvarer tre ganger Trondheims strømforbruk per år.

Detaljene omkring konsesjonenes vil Ola Borten Moe presentere i en forelesning på NTNU Gløshaugen mandag formiddag.

– Deretter blir det vindkraftfest på Brekstad på Fosen om ettermiddagen, ifølge Borten Moe

20 milliarder kroner

OED beregner at det trengs 20 milliarder kroner for å bygge vindmølleparkene og kraftlinjenettet som skal knytte dem til resten av landet

– Dette blir et av de største enkeltprosjektene i Fastlands-Norge noensinne, sier Ola Borten Moe.

– Vi mener dette prosjektet vil sikre forsyningssituasjonen i Midt-Norge. Og det vil føre betydelige mengder fornybar energi inn i strømnettet vårt, sier Borten Moe.

Grønne sertifikater

Ifølge Borten Moe er ordningen med grønne sertifikater for fornybar energi avgjørende for å få gjennomført gigantprosjektet.

Norge har fra før en høy andel vannkraft. Samkjørt med vindkraft vil Norge få en svært høy fornybargrad innen energiforsyning.

– Kraftmarkedet vil sørge for at vannkraftprodusentene vil spare på vannet i perioder med mye vind. De kan spare på vannet til prisene stiger.

NVE på befaring i Hasselvika i Rissa

I mai 2012 var NVE på befaring i Hasselvika i Rissa kommune på Fosen. Da var ilandføring tenkt her.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Ikke mulig å klage

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE og OED har i flere år arbeidet med de storstilte vindkraftplanene. Våren 2012 var NVE på befaring langs den planlagte traséen, blant annet ved det tenkte ilandføringsstedet Hasselvika i Rissa kommune på Fosen.

Flere steder har det oppstått sterkt lokal motstand mot kraftmastene. Men Ola Borten Moe mener regjeringens vedtak ikke åpner for videre protester.

– Dette er nå vedtatt av regjeringen, og er ikke lenger påklagbart, sier Ola Borten Moe til NRK.

Stort håp om gjennomføring

Selv om det skulle bli regjeringsskifte etter valget tror ikke Borten Moe at vedtaket vil bli reversert.

– Vi har stort håp om at dette blir realisert.

Dersom det går som regjeringen håper skal hele prosjektet ifølge Borten Moe være ferdig i god tid før 2020.

– Nå er det opp til de som har fått konsesjon når de vil begynne å bygge vindkraftverkene og kraftlinja.

Kraftlinje fra Surnadal til Namsos, nordlig del.

Slik foreslår regjeringen å bygge kraftlinja fra Surnadal til Namsos. Kartet viser den nordlige delen.

Foto: Olje- og energidepartementet / NRK