Kraftige kutt i Helse-Midt

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å kutte 650 årsverk i regionen.

Operasjon på St.Olavs hospital

De ansatte frykter et dårligere tilbud ved sykehusene om kuttene blir vedtatt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Kuttene skal skje over fem år. Styret sier innsparingene er nødvendige for at helseregionen skal kunne gjøre planlagte investeringer framover.

- En krevevde oppgave

- Jeg tror hele styret og administrasjonen deler en vurdering av at dette er et krevende omstillingstiltak. Det vil være en krevende oppgave for oss alle å få det til, men samtidig så velger vi altså å prioritere som vi nå har gjort og det er et enstemmig styre som støtter vår innstilling, sier administrerende direktør i Helse Midt, Gunnar Bovim til NRK.

I forslaget til vedtak ligger det krav om å kutte 165 millioner kroner neste år, 83 millioner i 2011, 108 millioner i 2012 og 184 millioner kroner i 2013 og 121 millioner i 2014.

Frykter kutt

Nyansett styreleder, Einar Strøm ved St. Olavs hospital, har tidligere sagt at han frykter eventuelle kutt.

- Vi har sagt dette fra dag én. En slik innstramming, som kommer etter allerede store kutt, vil gå ut over både mengden av tilbud og kvaliteten av disse. Vi mener det er uforsvarlig, og det står vi på, sa Strøm til NRK Trøndelag tirsdag.

De tillitsvalgte har sendt et brev til helseminister Bjarne Håkon Hanssen hvor de uttrykker sin fortvilelse over situasjonen.

- Vi må huske på at disse kuttene kommer på toppen av det vi allerede har vært igjennom. Vi har litt slitne foretak rundt om i Midt-Norge nå, sier konserntillitsvalgt i helseforetaket Sigmund Eidem.