NRK Meny
Normal

Slik regnet de ut hva kablene vil koste deg

Slik kom de fram til at hver familie må betale omlag 3000 kroner ((2897,50) mer i året i 35 år dersom det blir sjøkabel i Hardanger.

Sjøkabel ilandføres

EC Group tror sjøkabel i Hardanger vil utløse krav om kabling av halvparten av alle utbygginger de neste 15 årene.

Foto: Statnett

Konsulentene i EC Group har lagt følgende forutsetninger til grunn i sin vurdering.

Sentralnett:

Planlagte investeringer i store ledingsprosjekter innenlands i sentralnettet de neste 15 årene:

 • Ca 21 milliarder kroner
 • 50 % av de planlagte investeringene omgjøres til kabelprosjekter
 • Kabel koster 8-10 ganger prisen på luftlinje
 • Prisoverslag hentet fra NVE (420 kV luftlinje vs420 kV jordkabel)

Planlagte investeringer i store ledingsprosjekter innenlands i regionalnettet de neste 15 årene:

 • Fremtidige investeringer ihht. KSU (kraftsystemutredninger)
 • Ca 13 milliarder kroner (850 millioner kroner i årlige investeringer i 15 år fremover)
 • 50 % av investeringene omgjøres til kabel
 • Kabel med dette spenningsnivået forutsatt lik 3 ganger prisen på luftlinje
 • NVEs kostnadskatalog 2007

Generelle forutsetninger:

 • Avskrivningstid anlegg lik 35 år
 • NVE-rente lik 6,5%
 • Endring fra luftlinje til jordkabel endrer ikke taps-og andre driftskostnader
 • Forbruk lik 12745 MW og 5000 brukstimer
 • Antall vanlige kunder distribusjonsnett: 2,5 millioner

Her er selve regnestykket:

Kostnader sentralnettet

Kostnader

Sentralnettet (mill. kr)

Totalforbruk for hver familie (kr/år)

2516.25

Avskrivninger

2400

Avkastningselement

2730

Sum endring kostnader

5130

Belastning forbruk (øre/kWh)

8.1

Totalkostnad ved forbruk på 25.000 kWh/år

2013

25% moms

503.25

Kostander regionalnettet

Kostnader

Regionalnettet (mill. kr)

Totalforbruk for hver familie (kr/år)

381.25

Avskrivninger

364

Avkastningselement

414

Sum endring kostnader

779

Belastning forbruk (øre/kWh)

1.2

Totalkostnad ved forbruk på 25.000 kWh/år

305

25% moms

76.25

Totalt blir dette 2897,50 kr per år i 35 år for hver familie som bruker 25.000 kWh.

ECgroupAS gjør oppmerksom på at dette er å betrakte som grove regneøvelser. Økning i kostnaden for vanlige kunder avhenger nødvendigvis av i hvor stor grad det blir endringer fra luftlinjer til jordkabel, samt hvor stor kostnadsforskjellene er mellom alternativene.