NRK Meny
Normal

Slik regnet de ut hva kablene vil koste deg

Slik kom de fram til at hver familie må betale omlag 3000 kroner ((2897,50) mer i året i 35 år dersom det blir sjøkabel i Hardanger.

Sjøkabel ilandføres

EC Group tror sjøkabel i Hardanger vil utløse krav om kabling av halvparten av alle utbygginger de neste 15 årene.

Foto: Statnett

Konsulentene i EC Group har lagt følgende forutsetninger til grunn i sin vurdering.

Sentralnett:

Planlagte investeringer i store ledingsprosjekter innenlands i sentralnettet de neste 15 årene:

 • Ca 21 milliarder kroner
 • 50 % av de planlagte investeringene omgjøres til kabelprosjekter
 • Kabel koster 8-10 ganger prisen på luftlinje
 • Prisoverslag hentet fra NVE (420 kV luftlinje vs420 kV jordkabel)

Planlagte investeringer i store ledingsprosjekter innenlands i regionalnettet de neste 15 årene:

 • Fremtidige investeringer ihht. KSU (kraftsystemutredninger)
 • Ca 13 milliarder kroner (850 millioner kroner i årlige investeringer i 15 år fremover)
 • 50 % av investeringene omgjøres til kabel
 • Kabel med dette spenningsnivået forutsatt lik 3 ganger prisen på luftlinje
 • NVEs kostnadskatalog 2007

Generelle forutsetninger:

 • Avskrivningstid anlegg lik 35 år
 • NVE-rente lik 6,5%
 • Endring fra luftlinje til jordkabel endrer ikke taps-og andre driftskostnader
 • Forbruk lik 12745 MW og 5000 brukstimer
 • Antall vanlige kunder distribusjonsnett: 2,5 millioner

Her er selve regnestykket:

Kostnader sentralnettet

Kostnader

Sentralnettet (mill. kr)

Totalforbruk for hver familie (kr/år)

2516.25

Avskrivninger

2400

Avkastningselement

2730

Sum endring kostnader

5130

Belastning forbruk (øre/kWh)

8.1

Totalkostnad ved forbruk på 25.000 kWh/år

2013

25% moms

503.25

Kostander regionalnettet

Kostnader

Regionalnettet (mill. kr)

Totalforbruk for hver familie (kr/år)

381.25

Avskrivninger

364

Avkastningselement

414

Sum endring kostnader

779

Belastning forbruk (øre/kWh)

1.2

Totalkostnad ved forbruk på 25.000 kWh/år

305

25% moms

76.25

Totalt blir dette 2897,50 kr per år i 35 år for hver familie som bruker 25.000 kWh.

ECgroupAS gjør oppmerksom på at dette er å betrakte som grove regneøvelser. Økning i kostnaden for vanlige kunder avhenger nødvendigvis av i hvor stor grad det blir endringer fra luftlinjer til jordkabel, samt hvor stor kostnadsforskjellene er mellom alternativene.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Terje Våg fra Snåsa. En av fem finalister til Årets Ildsjel.
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon