Hopp til innhold

Kostbar Gilde-operasjon

Norgeshistoriens største dopingsak har kostet flesk. Saken er den dyreste noensinne hos politiet og tingretten i Sør-Trøndelag.

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum

Tingrettsdommerne Rune Lium og Ingrid Stigum leser opp dommen i det som er distriktets meste kostbare sak noensinne.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Så langt har prislappen på saken stoppet på 43 millioner kroner, men kostnadene vil fortsette å stige.

dopingmidler

Dopingmidler beslaglagt av politiet under etterforskningen.

Foto: sse002

Årsaken til at rettssaken etter Operasjon Gilde-etterforskningen har blitt så kostbar, er at saken har hatt et stort omfang. Rettssaken startet allerede i januar, og først tirsdag 6. mai falt det dom i saken.

Det er Adresseavisen som har hentet ut tallene fra politidistriktet og rettsvesenet.

– Rettssaken har vært langvarig. I tillegg er det mange tiltalte i saken, som gjør at det blir kostbart, sier sorenskriver ved Sør-Trøndelag tingrett, Hilda Gerd Kolbjørnsen sier til avisen.

Tingretten har så langt betalt ut 7,76 millioner kroner i salærer til forsvarerne. Til sammenligning ble det utbetalt 11,2 millioner kroner i salærer og reiseutgifter til forsvarerne i 22. juli-rettssaken.

14 politidistrikt

Sør-Trøndelag politidistrikt har anslått at etterforskningen frem til rettssaken startet i januar, har en prislapp på 36 millioner kroner.

– Det er en totalpakke på etterforskningen som vi har beregnet. Det er liten forskjell i kostnadene fra januar til nå, sier etterforskningsleder Bjørn Are Kattem ved Sør-Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

14 politidistrikt har vært involvert i etterforskningen av saken som startet i 2011. 118 personer over hele landet er siktet i saken og politiet er ikke ferdig med etterforskningen.

– Vi ser ikke bort ifra at den videre etterforskningen kan medføre høyere kostnader. Det gjenstår å se om vi holder oss innenfor budsjettrammen eller om vi må søke om mer midler, sier Kattem til avisen.

Ny runde i retten

Den 39 år gamle hovedmannen ble tirsdag dømt til sju års fengsel og får i tillegg inndratt tre millioner kroner. Han er den eneste som anket på stedet.

Frostating lagmannsrett har allerede satt av tid til ankebehandlingen i oktober. Det er også ventet at flere av de sju domfelte vil anke. Dermed tikker taksameteret videre.