Bedrifter vil kutte flyreiser også etter koronakrisen

Hjemmekontor og videomøter har ført til rekordfå jobbreiser. Nå sier flere av landets største bedrifter at de vil kutte kraftig i flyreiser, også etter korona.

Korona covid-19

FÆRRE FOLK PÅ JOBBTUR: For klimaet kan det bety mye om næringslivet fortsetter med digitale løsninger i stedet for jobbreiser med fly, også etter korona, påpeker forsker.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Våre reisevaner har blitt kraftig endret under koronapandemien.

Antall jobbreiser har nesten blitt halvert på ett år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Antall feriereiser har falt med 30 prosent.

Det har aldri blitt målt lavere tall for jobbreiser, siden SSB begynte med sin reiseundersøkelse i 2002.

Mer bruk av hjemmekontor og videomøter har antageligvis bidratt til at antall yrkesreiser har falt såpass mye.

– En vil ikke gå tilbake til samme reisemønster som før koronaepidemien. Dette er endringer som har kommet for å bli, sier direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik.

Forskeren er optimistisk.

Forsvaret tok 406.000 flyreiser i fjor

Forsvarssektoren sto alene for rundt 406.000 flyreiser og 13 millioner kilometer med bil, bare i tjenestereiser, i 2019. Det opplyser Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NRK.

Industrigiganten Hydro tok 15.640 flyreiser kun i den norske delen av virksomheten i fjor. Selskapet har aktivitet i 40 land.

Under koronapandemien har Hydro vært nødt til å ta møtevirksomhet via digitale plattformer.

– Erfaringen er god og dette er en arbeidsform som vi forventer vi vil bruke mer av fremover, sier kommunikasjonssjef i Hydro, Einar Stabell.

Klimaforsker Furevik tror endringer under korona vil ha en varig effekt.

Tore Furevik

TROR MANGE JOBBREISER VIL ERSTATTES: Direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik, er sikker på at vanene våre er såpass endret under korona, at det kan slå positivt ut for klimaet.

Foto: Gudrun Sylte / Bjerknessenteret

– Å kutte flyreiser har vært noe av det viktigste

Flere bedrifter har fra før gjort seg opp interne mål om at klimautslipp skal reduseres.

Landets største universitet, NTNU, har etablert et eget prosjekt kalt «reiseløftet», etter at det kom fram at universitetets ansatte har reist en lengde på jorden rundt 1760 ganger i 2018.

Norges største pensjonsselskap, KLP, ønsker å halvere selskapets egne klimagassutslipp i perioden 2010 til 2030.

– Vi har jobbet mye med dette i flere år, og har sett en klar nedgang over tid. Det å kutte antall flyreiser har vært noe av det viktigste vi gjør, sier direktør samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

Direktør samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

JOBBER MED SAKEN: KLP er en av mange bedrifter som har interne målsettinger om å redusere reisevirksomheten. Bare i 2019 fløy man 6483 ulike flystrekninger i KLP.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Alt er fremskyndet

– Med korona er interne prosesser fremskyndet. Bedrifter er tvunget til å ta grep tidligere, enn hva de ellers ville ha gjort, og det er veldig positivt, sier klimaforsker Furevik.

Verdens utslipp av klimagassen CO₂ per dag falt med opptil 17 prosent som følge av tiltak mot koronaviruset. Men klimaforskere har påpekt at de kraftige utslippskuttene nå ikke er nok til å nå klimamålene – hvis ikke kuttene blir varige.

Furevik mener at så lenge det er en mentalitetsendring, og folk sparer både tid, penger og miljøet, så er endringen kommet for å bli.

– En har nådd punktet hvor folk tenker på videomøte i stedet for flyreiser, en har allerede fått en mentalitetsendring som jeg er sikker på har satt seg, sier Furevik.

Parkerte Lufthansa-fly som følge av korona-krisen.

PARKERTE LUFTHANSAFLY: Fly er blitt stående på bakken parkert i stedet for å være i lufta. På grunn av koronakrisen gikk flytrafikken ned 90 prosent i Europa i april.

Foto: Michael Probst

Færre fly i lufta

På førsteplass hva gjelder klimautslipp i Norge, ligger petroleumsbransjen og industrien. På andreplass er transportsektoren med 30 prosent av de totale utslippene.

Flytrafikken tar sin del av dette, og den har bare økt fram til koronakrisen.

– Hvis du sykler til og fra jobb gjennom hele året for å være klimavennlig, og så tar en tur til Thailand, så skal det mye til for å veie opp for den flyturen, sier Furevik.

Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner var 57,9 millioner i 2019.

For et selskap som SAS er rundt halvparten av alle reisende forretningsreisende.

Ansatte i bedrifter vil ha et behov for å møte hverandre ansikt til ansikt, også i tiden etter pandemien, påpeker kommunikasjonssjef i Hydro, Einar Stabell.

– Det vil fortsatt være et behov for å reise, selv om vi forventer terskelen for å møtes digitalt vil være mye lavere, sier Stabell.

Orklas fasade i Oslo

MANGE FLYREISER SOM KAN KUTTES: I Orkla-konsernet ble det til sammen 23.686 flyreiser i 2018. – Nå under koronapandemien har nok enda flere fått øynene opp for hvilke muligheter som finnes via digitale plattformer. Det kan nok føre til at det blir mindre reising i framtida, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla, Kari Westersund.

Foto: Orkla

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 07.07.2020
8936
Smittet
9
Innlagt
251
Døde