Koronadødsfall ved St. Olavs

St. Olavs hospital melder om ett nytt dødsfall, hvor pasienten hadde covid-19. Pasienten døde mandag. Hittil har 5 koronapasienter dødd ved sykehuset.