Kontrollerte vogntog

  • Vogntog fikk passere

    Sjåføren av vogntoget, som ble stanset på grunn av vingletet kjøring på Klett, har ikke brutt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det slår trafikkmyndighetenene fast etter å ha kontrollert forholdet.

  • Stoppet etter vinglete kjøring

    Politiet har stoppet et vogntog etter meldinger om vinglete kjøring mellom Melhus og Klett. Trafikkmyndighetene kontrollerer om den østerrikske sjåføren har overholdt kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

NRK Trøndelag akkurat nå