Kontrollerer at bøndene har dyrene ute i friluft

I løpet av sommerhalvåret skal storfe være ute i friluft i minst åtte uker. Nå sjekker Mattilsynet om kravet oppfylles.

Kyr på beite ved Rødvensfjorden

Storfe skal være ute i friluft i minst åtte uker i løpet av beitesesongen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mattilsynet tidligere har satt krav om at alt av storfe skal være ute i minimum åtte uker i beitesesongen, bortsett fra okser over seks måneder. Nå sjekker de om kravet blir oppfylt.

– Alle avdelinger har ført tilsyn, og hvis det da finner ut at dyrene ikke får den mosjonen de har krav på så tas det i bruk virkemidler for at kravet skal oppfylles, som for eksempel tvangsmulkt, forteller Jostein Dragset, tilsynsfaglig koordinator i Mattilsynet, region midt.

Tilsynene blir gjort over hele landet, og det virker som at vedtaket blir oppfylt av de aller fleste bøndene.

– Vi har blant annet hatt tilsyn på Levanger og i kommunene rundt. Der har vi vært på ti forskjellige gårder, hvor et av tilsynene ikke ble godkjent. Der ble det fattet et vedtak med en frist for å få ut dyrene, og blir det ikke oppfylt innen fristen må det flere grep til, sier han.

Åtte uker i friluft

Jostein Dragset, mattilsynet

Jostein Dragset fra Mattilsynet mener folk er flinke til å oppfylle mosjonskravet.

Foto: STEIN A LARSEN, STEIN A LARSEN

Mattilsynet tar stikkprøver rundt om på gårder i landet for å passe på at kravet blir oppfylt. Der ser de etter om dyrene er ute, og hvis dyrene står inne i fjøset og det er tegn på at dyrene ikke har vært ute følger gis det en advarsel til bonden.

– De som har kyr på bås har det vært krav om mosjon i lang tid, der er det svært få som ikke har det på plass. Men de som driver løsdriftsfjøs har vært unntatt fra kravet fram til i fjor. Løsdriftsbønder hadde litt problemer i overgangsfasen, men de fleste er flinke og finner løsninger for å oppfylle kravet, sier Dragset.

Alle dyrene skal ut

Tanken bak mosjonskravet er at dyrene skal være ute for å få mat og beite. Men ikke alle som driver med fjøsdrift har tilgang til beiter, men likevel må de ha dyrene ute i de krevde åtte ukene på sommerhalvåret.

– Der det er mulighet skal de få komme på et større areal og beite på gress. Der det ikke lar seg gjøre på grunn av beitemangel, må man finne andre løsninger. Men alle dyrene skal ut i friluft, sier han.

Det med beite og mosjon er en grunnleggende del for trivsel for dyrene, det er naturlig for storfe å gå ut å finne maten selv.

– Sesongen er ikke over, så har ikke en full oversikt over alle oppsynene enda. Det vil gjøres mer tilsyn utover høsten. Nå skal dyrene være ute, så det er nå det er mest hensiktsmessig å dra for å kontrollere, sier Dragset.