Kontaktsykepleiere kan forsvinne

Kontaktsykepleierne på St. Olavs Hospital kan forsvinne. Nå frykter miljøet rundt familier med hjertesyke barn for konsekvensene.

- Vi synes det er veldig alvorlig fordi diss sykepleiene har en sentral rolle i forhold til både famileier og hjelpeaparatet i kommunene, sier fagsjef i foreningen for hjertesyke barn, Marte Jystad.

Likevel fullverdig tilbud

Fem kontaktsykepleiere ved St. Olavs Hospital følger opp familier med barn som har diabetes eller epilepsi, er hjertesyke, premature eller reumatiske.
Men, selv om kontaktsykepleierens fremtid når er oppe til vurdering, lover klinikksjef Anne-Bjørg Nyseter ved barne- og ungdomsklinikken, at barna skal få et fullverdig tilbud.

- Vi skal ivareta de oppgavene som er pålagt spesialhelsetjenesten, sier Nyseter.

- Ikke trygg

Men at andre skal gjøre jobben, får ikke Jystad til å føle seg trygg. Og klinikksjefen møter sykepleierne til et oppfølgingsmøte på onsdag. Når hun fatter den endelige beslutningen er foreløpig usikkert.

- Det er sagt at det er sykepleiere og leger som skal overta funksjonene, men vi vet at de er hardt presset fra før og nå frykter vi at den jobben ikke skal bli gjort, sier fagsjef i foreningen for hjertesyke barn, Marte Jystad.