Kong Sverres borg

Sion, Zion eller Sverresborg var landets første steinborg, og ble oppført av kong Sverre Sigurdsson vinteren 1182-83 som forsvar i en tid med borgerkrig. Borgen ligger nå som ruin på en knaus overfor Steinberget.

Rekonstruksjon av Sverresborg

Rekonstruksjon av Sverresborg.

Foto: Tegning: Ukjent / Riksantikvaren

Sverresborg

Sverresborg var landets første borg med en stor ringmur av stein omkring, en såkalt ringborg.

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

I 1188 ble borgen angrepet av kuvlungene, som plyndret og ødela den. Borgen ble gjenoppbygd av birkebeinerne mellom 1190 og 1194, men på nytt angrepet og ødelagt av baglerne i 1197.

Ca 1230 ble borgen for siste gang gjenoppbygd av Kong Sverres barnebarn Håkon Håkonsson, men i fredstiden som fulgte fikk borgen etter hvert mindre betydning, og den forfalt.

Se video om Kong Sverres borg, laget av studenter ved Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU, Bård Terje Fallad og Espen Almdahl i samarbeid med Regin Meyer: