Konfliktfylte vindparker

Fire planlagte vindkraftanlegg i Trøndelag er så konfliktfylte at Direktoratet for naturforvaltning ber utbyggerne revurdere planene sine.

Vindmøller

Planlagte vindparker i Snillfjord, Verran og Åfjord skaper så sterke reaksjoner at Direktoratet for naturforvaltning ber utbyggerne revurdere planene.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Det gjelder spesielt to vindparker i Snillfjord, og to i Verran og Åfjord med til sammen over 500 vindmøller.

I disse områdene ligger det an til å bli store konflikter i forhold til både dyreliv, og frilufts- og næringsinteresser. Direktoratets konfliktvurdering kan hjelpe utbyggerne i å bedre vurdere om det er noen vits i å gå videre med planene. Det forteller seksjonssjef Odd Kjærem i Direktoratet for naturforvaltning

- Vi ønsker å medvirke til at man bygger ut vindkraft i områdene som er minst konfliktfylte, sier han.

Kan bli forandret

Kjærem sier imidlertid at Direktoratet ikke kommer til å gå imot ei videreføring av planene. Utbyggerne som har meldt inn planene må imidlertid igjennom ei konsekvensutredning, og det kan få betydning for hvordan de selv ser på prosjektet, mener han.

- Det kan hende konfliktgraden blir endret gjennom konsekvensutredninga. Både fordi kunnskapen om virkningene blir bedre og kanskje utbyggerne gjør en del miljøtilpasningstiltak for å redusere konflikten, sier Kjærem.

Protestaksjon i Namdal

I Namdal ble det denne uka startet en protestaksjon mot vindkraftplanene i Grønningfjella. Aksjonsleder Nikolay Vatne mener møllene må flyttes til havs.

- Vi synes det er rart at det satses på å bygge vindmøller i uberørte villmarksområder samtidig som det er ei storstilt satsing på flytende vindmølleparker, forklarer Vatne.

Havmøller for kostbare

Men Kjærem mener havbaserte vindmøller kan bli for kostbare.

- Det er også et spørsmål om hvilke prosjekter det er økonomi i, så det er mange elementer som skal inn i en slik vurdering før man endelig bestemmer seg, sier han.