Kommunetopper i Verdal tiet om overgrep

Ei psykisk utviklingshemmet jente ble misbrukt av sin arbeidsleder. Hun ble gravid med sjefen, tvunget til abort og ble sterilisert, uten at hennes pårørende ble varslet.

Dagbladet forside 17. mars 2010.

Dagbladets papirutgave onsdag 17. mars 2010 skriver om overgrepssaken i Verdal og kommuneledelsens manglende reaksjon mot overgriperen, som arbeidet som offerets arbeidsleder i en heleid kommunal bedrift.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Det er Dagbladet som i onsdagens papirutgave omtaler det avisa mener er sterkt kritikkverdige forhold i Verdal kommune.

Ifølge Dagbladet har kommuneledelsen bidratt til å hemmeligholde en sak som begynte allerede i 1995. Kommunen lot være å anmelde overgriperen.

Fem år senere ble hun misbrukt igjen - av samme mann. Denne gangen ble det reist tiltale mot overgriperen, og han ble dømt for å ha utnyttet jentas psykiske utviklingshemming til å ha seksuell omgang med henne.

I følge Dagbladet kunne dette vært unngått om kommuneledelsen i Verdal hadde anmeldt mannen fem år tidligere, i 1995.

Mental alder på sju år

For i 1995 begynte en mann i 40-åra i et vikariat som arbeidsleder ved den skjermede bedriften ASVO i Verdal. Bedriften er eid av Verdal kommune.

Her arbeidet den utviklingshemmede jenta, som i følge en sakkyndigvurdering utført av psykoligispesialist Jim Aage Nøttestad har en mental alder på sju år.

Etter noen uker fattet ansatte i det kommunale hjelpeapparatet at arbeidslederen hadde innledet et seksuelt «forhold» til jenta. Dette går fram av et internt notat i Verdal kommune avisa har fått tilgang til. Jentas pårørende ble ikke varslet.

Jenta ble gravid - ber om abort

11. august 1995 ble det klart at jenta var gravid i 17. eller 18. uke. Hun ønsket i følge kommunens papirer abort, fordi hun ikke «var i stand til å ta vare på et barn».

Samme dag var toppledelsen i kommunen samlet til krisemøte. Her var lederne for rådmannskontoret, personalavdelingen og helse- og sosialavdelingen til stede. De var nesten helt sikre på at faren til barnet var arbeidslederen i den heleide kommunale bedriften.

«Det en umiddelbart tenker på i denne saken er at arbeidsleder har utnyttet sin posisjon for å oppnå samleie med» jenta, står det i møtereferatet. Etter å ha utført aborten spør Innherred sykehus om saken skal anmeldes, fordi det er begrenset hvor lenge de kan ta vare på «bevismaterialet».

Dermed ble det aldri fastslått om det virkelig var arbeidslederen som hadde gjort jenta gravid.

Ingen reaksjon

Helse- og sosialsjefen i Verdal skriver brev til bedriften om at de må «foreta seg de nødvendige tiltak». Svaret han får er at bedriften ikke vil foreta seg noe som helst overfor arbeidslederen.

I brevet, som er signert Verdal ASVOs daglige leder Roar Malmo, begrunnes den passive holdningen med at arbeidslederen har sluttet. Dessuten har en jurist hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet anmeldelse, trolig uten at juristen var gjort kjent med at det var snakk om en psykisk utviklingshemmet person.

Juristen begrunner nemlig rådet om passivitet med at jenta trolig «var klar over hva hun gjorde og gjorde det frivillig. Et ev. overgrep i slike saker vil ofte være avhengig av at vedkommende ikke er i stand til å bedømme handlingens art og konsekvensene av hva han/hun gjør», står det i brevet Dagbladet har kommet over.

Fylkesmannen mener det må være opp til kommuneledelsen å anmelde overgrepene.

Velger å ikke anmelde

Verdal kommune valgte å ikke politianmelde sin arbeidsleder. Saksdokumentene viser i følge Dagbladet også at kommunen bisto jenta til å ta aborten, og la seg sterilisere. Kommunen skriver det skjer av egen, fri vilje.

Alt dette skjer uten at jentas søster og hjelpeverge blir informert. Hun får ikke vite om graviditeten, overgrepsmistanken, diskusjonen om anmeldelse eller steriliseringen.

Det topper seg da den psykisk utviklingshemmede jenta året etter blir sparket fra sin stilling ved Verdal ASVO. Begrunnelse: Utagerende oppførsel.

Nye overgrep fem år senere

I 2000 blir den psykisk utviklingshemmede jenta på nytt utsatt for overgrep - av den samme mannen som sannsynnligvis gjorde henne gravid i 1995.

Denne gangen blir han anmeldt, og dømt. I Stjør- og Verdal herredsretts dom fra 2001 nevnes ikke kommuneledelsens mangel på reaksjon i 1995 med ett ord. Ikke før i dommens aller siste setning:

«Uten at det har betydning for straffesaken, mener retten at Verdal kommune burde ha anmeldt forholdet som fant sted i 1995.»

Heller ikke etter denne salven har Verdal kommune satt i gang noen evaluering av hva de kunne ha gjort annerledes.