Hopp til innhold

Kommunedirektør erklærte full tillit til overgrepssiktet lege – gjorde ikke egne undersøkelser

De var kjent med klage og «berettiget mistanke» som kunne føre til suspensjon. Likevel roste kommunen legen for sin «åpenhet og ydmykhet».

Parkeringsplassen til Kommuneoverlege siktet for overgrep

SIKTET: Kommuneoverlegen ble i juli suspendert, og senere siktet av politiet.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

En kommuneoverlege i Trøndelag har blitt suspendert av Statens helsetilsyn etter en rekke varsler. Politiet har siktet ham etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Legen har påklaget suspensjonen og nekter straffskyld.

9. mai i år ble for første gang kommuneledelsen gjort kjent med den pågående tilsynssaken, viser et dokument NRK har fått.

Kommunedirektøren fikk da vite at saken gjaldt en klage fra november 2021 der legen var beskyldt for følgende:

  • «Seksualisert språk/oppførsel»
  • «Krenkende nedverdigende gjennomføring av en konsultasjon høsten 2020»

I løpet av juni mottok Statsforvalteren en lignende klage til mot legen.

Innrømmer svikt

I et nytt brev, 22. juni, ble kommuneledelsen varslet om at helsetilsynet vurderte å suspendere legen. Dette på bakgrunn av klagene.

Statens helsetilsyn mente at det var «berettiget mistanke om at vilkårene for nevnte vedtak foreligger». De skrev videre at de forventet at suspensjonssaken ble avgjort 15. juli.

Elleve dager senere, 4. juli, sendte kommunedirektøren en uttalelse til helsetilsynet. Der skrev han at ledelsen hadde full tillit til legen.

Nå innrømmer kommunedirektøren at han burde tatt saken på større alvor og at de ikke gjorde noen egne undersøkelser før tillitserklæringen ble sendt.

– Jeg angrer bittert, sier han til NRK.

Det skulle ta over en måned før kommunedirektøren trakk tilbake tillitserklæringen.

Les også Var hennes fastlege hele livet – glad hun varslet fra om kommuneoverlegen

Illustrasjon av klage på kommunelege

Legen tok initiativ

I uttalelsen fra 4. juli står det at legen på eget initiativ hadde informert kommunedirektøren om saken. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

NN har i perioden saken har vært til vurdering vært åpen med arbeidsgiver om innholdet i klagene og alvorlighetsgraden i situasjonen.

Utdrag av kommunedirektørens uttalelse

Kommunedirektøren skrev videre at ledelsen hadde tillit til at legen tok saken på «høyeste alvor».

Samtidig står det at de hadde to møter med legen – 11. mai og 4. juli – der ledelsen var opptatt av å «ivareta ham som fastlege, kommuneoverlege og menneske».

Måten NN har håndtert situasjonen på mot kommuneoverledelsen viser både åpenhet og ydmykhet som gjør at vi har tillit til hans faglige forsvarlighet.

Utdrag fra kommunedirektørens uttalelse

Kommunedirektøren påpekte i samme uttalelse at de hadde gjort tiltak for å hindre at slike hendelser skulle skje igjen, ved å endre rutinene for gynekologiske undersøkelser.

Adresseavisen har også omtalt tillitsbrevet.

– Har løyet

– Sett i ettertid, er det åpenbart at han løy til oss da han orienterte om innholdet i saken. Basert på det vi hadde da, som var informasjon fra kommuneoverlegen, vurderte vi at vi fortsatt hadde tillit til ham som kommuneoverlege, sier kommunedirektøren til NRK.

Kommuneoverlegens forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, sier til NRK at hans klient benekter at han på noe vis har løyet til kommunen i forkant av at tillitserklæringen ble sendt. Det var heller ikke en erklæring legen ba kommunen om å skrive.

– Min klient opplyser til meg at dette var en erklæring som ble lagd og formulert på kommunens initiativ.

Han legger også til at kommunen samme dag som de sendte tillitserklæringen endret rutinene for gynekologiske undersøker i kommunen.

Hjulstad Nilsen mener dette indikerer nokså klart at kommunen hadde fått kjennskap til at klagen også omhandlet underlivsundersøkelser, og ikke bare verbale krenkelser.

Uttalelse i klagesak på kommuneoverlege. Fra kommunen til Helsetilsynet.

Kommunedirektøren sendte denne uttalelsen til Statens helsetilsyn 04. juli.

Foto: Skjermdump

– Hadde meget høy stjerne

Det har også vært lignende saker mot den siktede legen tidligere. Den første i 2006/2007. Da ble det opprettet tilsynssak av Statens helsetilsyn, etter varsler fra tre kvinner. Den gangen fikk legen en advarsel.

I 2017 fikk han enda en klage mot seg. Den ble avklart med et møte mellom pasienten og legen selv.

Så tillitsbrevet ble skrevet ut fra det som kommuneoverlegen sa? Dere gjorde ikke noen andre undersøkelser?

– Nei. Vi gjorde ikke andre undersøkelser enn å ta et raskt søk i personalmappen hans. Og saken fra 2006 var såpass gammel at den ikke lå i personalmappen. Vi baserte oss på hans forklaring, sier kommunedirektøren og legger til:

– Så er det jo sånn at en ansatt i en slik stilling i utgangspunktet har høy tillit. På grunn av hans helt unike posisjon i lokalsamfunnet hadde han per 4. juli en meget høy stjerne, både i kommunens administrasjon og generelt i bygda.

– Har sviktet

Siden november 2021 har Statsforvalteren i Trøndelag mottatt flere varsler mot kommuneoverlegen og politiet har avhørt over 20 kvinner i saken. Kommunedirektøren innrømmer nå at de burde undersøkt saken mye tidligere.

– Når vi ser i ettertid hvor voldsomt stort omfang saken har fått, og at det stadig kommer nye avsløringer, så viser det seg at han har brutt den tilliten overfor arbeidsgiver. Og ikke minst overfor pasientene sine, over mange år, slik det ser ut nå.

Kommunedirektøren legger til at han mener det blir rom for å begå slike påståtte overgrep, når verken kommunen, Statens helsetilsyn eller Statsforvalteren gjør jobben sin.

Så du mener at både kommunen, Helsetilsynet og Statsforvalteren har sviktet i denne saken?

– Ja. Det mener jeg, sier kommunedirektøren.

Både Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag har tidligere uttalt til NRK at de ville håndtert saken annerledes i dag. Helsetilsynet har sagt at de har endret praksisen sin siden 2006/2007-saken. Statsforvalteren har innrømmet at flere ting kunne vært gjort på annet vis fra tilsynsmyndighetene i saken fra 2017.

NRK forklarer

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Ble suspendert i sommer

1. august ble det kjent at Statens helsetilsyn midlertidig har suspendert autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune. 

 

Bakgrunnen for dette er varsler om krenkende og ubehagelig atferd mot pasienter.

 

Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt varsler mot kommuneoverlegen.

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Unge kvinner har tatt kontakt

Politiet har startet etterforskning. 24. august ble det kjent at han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. 

 

NRK er kjent med at det skal være minst 12 klager mot legen som er kommet inn til Statsforvalteren siden november i fjor.

 

Til politiet har det kommet inn flere titalls henvendelser. Det er kun kvinner som har tatt kontakt hittil, ifølge politiet.

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Legen er uenig i suspensjonen

Legen har gjennom sin advokat opplyst at de påklager vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon.

 

Legens forsvarer i straffesaken, Erlend Hjulstad Nilsen, opplyser at legen nekter straffskyld.

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Tidligere klager fra pasienter

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

 

I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa. Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. 

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Ukjent antall fornærmede

Hvor mange fornærmede det er i hele sakskomplekset, er foreløpig ukjent for NRK.

 

Nå er altså legen suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde litt under 1000 pasienter på sin fastlegeliste.

– Langt mer alvorlig

Fire dager etter at tillitserklæringen ble sendt til Statens helsetilsyn, 8. juli, hadde kommunen nok et møte med legen. Der stilte de spørsmål om legen hadde gitt tilstrekkelig og riktig informasjon om saken.

Arbeidsgiver sier at hun ser at dette kan være langt mer alvorlig enn det vi var kjent med i begynnelsen.

Utdrag fra møtereferat med kommuneledelse og lege

Legen selv svarte i møtet at han mente uttalelsen fra kommunedirektøren sto godt.

«Tilliten gikk ikke direkte på fagligheten, men på at arbeidstaker tar saken inn over seg og har tatt de nødvendige grep for å sikre at det ikke skjer noe mer», skriver kommunen i møtereferatet.

Til NRK sier kommunedirektøren at han mottok nye opplysninger etter å ha sendt tillitserklæringen til Helsetilsynet, og at dette var bakgrunnen for møtet.

Kommunedirektøren ønsket ikke å kommentere hvilke opplysninger det var snakk om.

– Basert på åpenhet og ærlighet

11. juli tok kommunalsjef for oppvekst i kommunen kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag. Ifølge et notat NRK har, ønsket hun informasjon om den pågående tilsynssaken, tidligere saker og Helsetilsynets behandling.

Beskyldninger mot kommuneoverlegen over flere år

Statsforvalteren opplyste i telefonsamtalen at det på tidspunktet var snakk om to klager, og at legen i 2006 hadde fått en advarsel i en tilsvarende tilsynssak.

18. juli ble kommuneoverlegen suspendert av Helsetilsynet, og kommunen ble informert. To uker senere, 1. august, ble legen suspendert fra stillingen som kommuneoverlege av kommunen.

Først 10. august, over en måned etter tillitserklæringa, sendte kommunedirektøren en ny uttalelse til Helsetilsynet. Der trakk han tilbake det han tidligere hadde skrevet.

I tiden etter uttalelsen ble skrevet har saken økt i omfang og alvorlighetsgrad langt utover informasjon som den ansatte har oppgitt til oss som arbeidsgiver.

Utdrag fra revidert uttalelse fra kommunedirektør

Han skrev at tilliten var basert på ærlighet, åpenhet og profesjonalitet til den ansatte, med forventning om at legen oppga korrekt informasjon, samt at det har kommet frem nye opplysninger.