Hopp til innhold

Kommuneoverlege siktet for overgrep

Legen i en trøndersk kommune er suspendert av Statens helsetilsyn etter en rekke varsler mot ham over flere år. – Jeg har ikke visst noe om det, sier ordføreren.

Parkeringsplassen til Kommuneoverlege siktet for overgrep

SIKTET: Politiet har siktet en suspendert kommuneoverlege i Trøndelag.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Dette er en sak som vi ikke har oversikt over omfanget av ennå. Vi er fortsatt i en innledende fase.

Det sier politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Burheim, til NRK. Politiet etterforsker saken som har vokst siden suspensjonen ble kjent 1. august.

Legen er suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å ha skaffet seg seksuell omgang.

Det var Adresseavisen og Trønder-Avisa som omtalte siktelsen først.

Saken vokser i omfang

Politiet har i dag ransaket hjemmet til den siktede kommuneoverlegen.

– Det er for å sikre digitale spor og bevis, sier Burheim.

Hun påpeker at det nå er vanskelig å si noe om hvor mange fornærmede det er i saken.

– Vi opplever daglig at tidligere pasienter tar kontakt med oss for å fortelle om sine opplevelser, sier Burheim.

Ellen Mari Burheim, politioverbetjent i Trøndelag politidistrikt

Politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Burheim.

Foto: Privat

Opprørt ordfører: – Jeg har ikke visst noe om det

– Jeg ble veldig opprørt og var helt uvitende til saken da jeg fikk rede på den først i juli av kommunedirektøren. Det virker som det er en svært alvorlig sak, der mange kan være involvert. Jeg håper Helsetilsynet og politiet kommer til bunns i saken. Og at de som er berørte blir hørt, understreker ordføreren i den aktuelle kommunen nord i Trøndelag.

Ordfører visste altså ingenting – selv om det allerede skal ha vært en sak mot den aktuelle legen tilbake i 2007.

– Nei. Jeg har ikke visst noe om det. Ifølge pressen var det en sak i 2007 som ble avsluttet med dialog. Og så har jeg fått rede på at varslingsinstituttet var helt annerledes i 2007 enn det er i dag.

Ordføreren har ikke ettergått saken fra 2007 nærmere.

Det er Helsetilsynet som hatt mottatt varslene i saken og suspendert legen.

– Hva synes du om at kommunen i det hele tatt har kommet i denne situasjonen, hvor en kommuneoverlege blir suspendert når det allerede har vært en historikk?

– Jeg ble veldig opprørt da jeg fikk høre det, og det går veldig sterkt inn på meg. Å gå til lege skal være en trygg opplevelse. Jeg ble veldig opprørt.

– Hva burde kommunen gjort annerledes for ikke å havne her?

– Nå skal vi la de som har myndighet til å undersøke saken få lov til det.

Helsetilsynet og politiet etterforsker saken.

– De må få ha arbeidsro og komme frem til sine konklusjoner ut fra undersøkelsene de er i gang med, sier ordføreren.

Ti henvendelser fra pasienter

Fylkeslege Jan Vaage bekrefter at den aktuelle legen fikk en advarsel allerede i 2007. Bakgrunnen var forhold som fant sted året før.

Den siste tiden har totalt ti pasienter henvendt seg etter å ha opplevd lignende hendelser. De to første av disse ti, førte til suspensjonen tidligere i sommer. De tre siste varslene ble registrert mandag denne uken.

– Klagerne har opplevd ting som alvorlig, og som vi tenker er veldig ugreit, sier fylkeslegen.

Ifølge ham har klagerne hatt ubehagelige og krenkende opplevelser. Det skal handle om blant annet omfanget og gjennomføringen av undersøkelser og språkbruk med seksuelt tilsnitt.

– Beskrivelsene av dette har altså vært såpass alvorlig, at Statens helsetilsyn har gått til det skrittet og suspendert autorisasjonen.

Vaage sier det er alvorlig at det skal ha skjedd flere episoder over en lang tidsperiode.

– Det åpner for at det er også andre som ønsker å fortelle sin historie nå som dette er blitt mer offentlig.

Jan Vaage

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Påstand mot påstand

Kommuneoverlegen ble altså suspendert tidligere i sommer på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra to ulike pasienter.

Bekymringsmeldingene kom henholdsvis høsten 2021 og denne våren.

Advokat Karl Bjørnar Olsen i advokatfirmaet Bjerkan Stav representerer kommuneoverlegen i suspensjonssaken. Han opplyser til NRK at de er i gang med å klage.

– Det går ut på hvordan Statens helsetilsyn har vurdert bevisene. Her er det påstander mot påstander, sier Olsen.

Olsen forteller at han har hatt en kort samtale med klienten, men at de ikke har diskutert hvordan han stiller seg til siktelsen. Han sier imidlertid at slik han kjenner saken, forutsetter han at kommuneoverlegen avviser siktelsen.

Kontakttelefon

I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Statsforvalteren og Helse Nord-Trøndelag, har kommunen opprettet en kontakttelefon. Innbyggere som mener de er berørte i saken, bes ringe dit. Ordføreren sier det er veldig viktig at de berørte blir hørt.

– Hvordan rammer dette lokalsamfunnet?

– Den aktuelle legen har vært hos oss i mange, mange år. Det er klart det setter følelser i gang. Jeg må bare gjenta: De som har myndighet til å gå nærmere inn i dette, må få anledning til det. Så får vi avvente hva de kommer frem til, sier ordføreren.

Kommunen søker nå vikarlege. Når en fastlege nå er suspendert, er presset stort på de gjenværende legene. Den suspenderte har litt under tusen pasienter.

Ordfører og den politiske ledelsen i kommunen ble orientert om situasjonen rundt den suspenderte kommuneoverlegen fredag 19. august. Kommunedirektøren orienterte om saken i et lukket møte.