Hopp til innhold

Fastlegekrisen har toppet seg i Trondheim – kun én fastlege har ledige plasser

Kommunen erklærer midlertidig legemangel.

Tomt legekontor

IKKE MANGE PLASSER IGJEN: 22. november er det kun 163 ledige fastlegeplasser i Trondheim. Alle plassene er på lista til én lege.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

– Det er en veldig presset situasjon for fastlegene, og de opplever det som uholdbart, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Wenche Dehli, til NRK.

Onsdag orienterte hun formannskapet om at kommunen har valgt å erklære midlertidg legemangel.

De gjør dette for å signalisere til omverdenen, politikere, innbyggere og staten at nå må noe gjøres, sier Dehli.

At det er fastlegemangel i store deler av landet, har nemlig vært kjent over flere år. Situasjonen har ført til økt belastning for dem som er i yrket.

Grunnet pandemien og en stor økning i luftveisinfeksjoner har det nå toppet seg i Trondheim. Det har gått fra vondt til langt verre, ifølge Dehli.

– Belastningen er nå så stor at det er svært krevende, til tider nærmest umulig, for fastlegene å bistå hverandre ved sykdom eller annet fravær, sa hun i sin orientering onsdag.

Avisa Nidaros omtalte saken først.

Wenche Dehli

ORIENTERTE FORMANNSKAPET: Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli la legemangelen fram for kommunens politikere i et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ikke holdbart over tid

Mange leger har i løpet av de siste tre ukene bedt om å få redusert pasientlistene sine med mellom 50 og 200 pasienter.

Det betyr at det nå er kun én fastlege som har en åpen liste, med totalt 163 ledige plasser på listen.

– Det er for lite. Trondheim er en by som vokser med cirka 2000 innbyggere i året, så vi ønsker å ha ekstra kapasitet, sier Dehli.

I sommer var det om lag 4500 ledige plasser, og helse- og velferdsdirektøren skulle helst sett at man beholdt det nivået.

Slik det er nå vil smittesituasjonen forverres og det kan også få konsekvenser for innbyggerne, fordi legene blir nødt til å prioritere kun de viktigste oppgavene.

– Vi tåler ikke å stå i denne situasjonen over lengre tid, sier Dehli.

Problemet brer om seg

– Det er dessverre ikke bare i Trondheim det står dårlig til nå. Dette sprer seg rundt i landet, sier Nils Kristian Klev til NRK.

Han er leder i Allmennlegeforeningen, og ser svært alvorlig på at staten ikke klarer å løse fastlegekrisen.

– Det som er iverksatt er langt fra godt nok. Fastlegeordningen er underfinansiert. Den baserer seg på at legene må jobbe svært mye, sier Klev.

Å rekruttere nye fastleger er svært vanskelig nå, hvis ikke kommunene setter i verk ekstra tiltak, ifølge ham:

– Man kan ikke forvente at legene skal jobbe 50 timers arbeidsuke på kontor, for så å kjøre legevakt på fritiden, sier Klev.

Sykkylven kommune i Møre og Romsdal er en av kommunene som sliter. Mandag gikk de ut på nettsidene sine med beskjed om at fastlegetjenesten i kommunen ikke blir som folk er vant med fremover.

«Det som kan vente, vente», skriver de.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev

OMFATTENDE UTFORDRING: Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sier fastlegekrisen ikke er unik bare for Trondheim.

Foto: Allmennlegeforening

Plikt til å skaffe vikarer

Når en kommune har erklært midlertidig legemangel, har den plikt til å skaffe vikarer eller avhjelpe situasjonen på andre måter.

I Trondheim har det vært vanskelig å få tak i nok vikarer de siste årene, men kommen er i dialog med fastlegene for å diskutere andre eventuelle tiltak, sier Dehli.

Hun sier også at man er i gang med å ansette nye leger i løpet av 2022, og at det i tillegg er mulighet for å øke kapasitet ved ett av byens legesentre.

Imidlertid presiserer hun også behovet for å etablere nye legesentre, fordi befolkningsøkningen fører til at det begynner å bli for trangt på de eksisterende.