Kommune vil ikke lenger selge tolketjenester

Det er ikke lenger mulig å kjøpe tolketjenester fra Trondheim kommune. Dette rammer traumebehandlinga av flyktninger og asylsøkere ved et av landets største sykehus.

Oslo universitetssykehus tolketjeneste

Trondheim kommune sier det er tilgangen på kvalifiserte tolker og prisen som fører til at de ikke lenger kan tilby tjenester til andre.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Trondheim kommune vil ikke lenger selge sine tolketjenester til andre.

Årsaken er at de ikke har kapasitet til å betjene andre enn kommunale enheter, noe som får store konsekvenser for ressurssenteret for traumebehandling ved St. Olavs Hospital.

Solveig Gravråkmo er helsesøster ved det regionale ressurssenteret, og hun ber nå kommunen om å ombestemme seg.

I mars var det stopp

– Nedbygging av en tolketjeneste vil være problematisk, sier hun til NRK.

Tolk Midt-Norge er Trondheim kommunes egen tolketjeneste.

I en årrekke har andre offentlige instanser også kunnet kjøpe tolketjenester fra kommunen, men i mars i år var det stopp.

De fleste fremmedspråklige pasientene som ressurssenteret jobber med, har krigstraumer å bearbeide. Og til det trengs gode tolker, forteller Gravråkmo.

– De fleste er henvist på grunn av krigstraumer. De kan også ha en mistillit til støtteapparatet, og da er gode tolker høyst nødvendig. Vi trenger kompetente folk med høy utdanning, sier hun.

Les: – Dårlige tolker ødelegger rettssikkerheten

– Siste ord er sagt

Det finnes flere private bedrifter som driver tolketjenester her til lands, men erfaringer ressurssenteret har høstet, viser at kvaliteten varierer enormt.

Det er flere årsaker til at Trondheim kommune ikke lenger vil selge tolketjenester til andre.

Tjenesten er drevet med offentlige midler, og skal strengt tatt, ifølge EU-regelverk, ikke konkurrere med private.

Men det er andre grunner som veier tyngre, forteller enhetsleder for Tolk Midt-Norge, Bente Noodt.

– Det er både på grunn av kapasitet på kvalifiserte tolker og på grunn av pris. Vi ser at vi ikke greier å dekke kostnadene ved salg av tjenester. I denne saken er dessverre siste ord sagt, sier Noodt til NRK.