Kommune får kritikk etter at mann omkom

Fylkeslegen mener kommunen kunne gjort mer og må iverksette tiltak etter at en 47 år gammel mann omkom på en fjelltur i mai.

Leteaksjon Åsen

FUNNET OMKOMMET: Et Sea King redningshelikopter fant den savnede som kom bort fra resten av turfølget.

Foto: Næss, Terje / NTB scanpix

47 år gamle Jan Erik Mohrsen var på tur sammen med seks andre brukere på et dagtilbud i Levanger kommune og to ansatte.

Han forsvant fra resten av gruppa og ble funnet omkommet to dager etter i et bratt og vanskelig terreng i Vuddudalen mellom Åsen og Stjørdal 9. mai i år.

Fylkeslegen opprettet tilsynssak og rapporten er nå ferdig.

Fare for at det kan skje igjen

– Manglende internrutiner, prosedyrer og mangelfull styring gjør at det er betydelig fare for at lignende hendelser kan skje igjen, sier fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild, til Trønder-Avisa.

Fylkeslegen har ikke funnet at det er gjort feil i tjenestetilbudet den dagen turgruppa var på fjelltur, står det i rapporten NRK har fått tilgang på.

Turgruppa var på vei ned fra fjellturen da 47-åringen ble borte fra de andre. Det var en avstand mellom dem på 150 meter, en ansatt gikk først og den andre bakerst.

Leteaksjonen avsluttes

STOR LETEAKSJON: Frivillige, politi, Røde Kors, forsvaret og folk fra Norske Redningshunder deltok i en stor leteaksjon.

Foto: Terje Næss

En av de ansatte sprang tilbake og lette i 30 minutter før politi ble kontaktet og en omfattende leteaksjon ble satt i gang, står det i rapporten.

Nødvendige tiltak ikke iverksatt

I tilsynsrapporten krever fylkeslegen at Levanger kommune går gjennom sine rutiner etter at en bruker kom bort fra de andre på fjellturen i mai.

«Fylkesmannen mener at Levanger kommune ikke på tilstrekkelig vis har skaffet oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Ettersom risikoområder ikke har blitt identifisert, har kommunen ikke iverksatt nødvendige tiltak for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av helselovgivningen. Kommunen har ikke sørget for at ansatte har nødvendig kunnskap om internkontroll.»

Må rette avvik

Nå får kommunen frist til 1. september i år med å rette avvik.

Kommunalsjef i Levanger kommune, Jon Ketil Vongraven, sier til NRK at dette har vært en trist og tragisk hendelse og at kommunen gjør alt for å hindre at noe lignede skal skje igjen.

Han sier det er gjennomført turer med brukere på dagtilbudet i 10 år uten at noe har gått galt før. Nå er kommunen i ferd med å lage en risiko og sårbarhetsanalyse over hendelser som kan skje på turer som dette.

– Det er en forferdelig trist hendelse som har preget avdelinga, sier Vongraven.