Kommunalministeren måtte gripe inn for å løse butikkrangel i Namsos

Etter tre år med krangel fikk lokalsamfunnet i Bangsund viljen sin.

Butikk til Bangsund

Statssekretær Bjørnar Laabak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (t.h) var budbringer av nyheten i Namsos i dag.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Jan Tore Sanner

Kommunal – og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner mener det nærbutikken er viktig for lokalsamfunnet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg mener kommunen har en god sak og derfor er jeg veldig glad for å kunne si ja, det blir dagligvarebutikk på Bangsund, sier Kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Striden om nærbutikken på det lille tettstedet Bangsund i Nord-Trøndelag har pågått i flere år.

Nå har lokalsamfunnets ønske blitt innvilget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til dagligvarebutikken. De har godkjent kommunens vedtak om en butikk med grunnflate på inntil 1000 kvadratmeter.

Kranglet om trafikksikkerheten

Namsos kommune åpnet i 2014 for at det kan bygges ny dagligvarebutikk ved bensinstasjonen på Bangsund – på østsiden av fylkesveg 17 ved Kjellmyrmoen.

Fylkesveg 17

Det blir nærbutikk ved fylkesveg 17 på Bangsund i Namsos kommune.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Statens vegvesen hadde innsigelser til butikketablering på grunn av trafikksikkerheten.

Den ønskede butikktomta ligger på østsiden av fylkesveien ved tettstedets bensinstasjon, mens de fleste boligene, skolen og idrettsanleggene ligger på vestsiden av veien. Vegvesenet mener en lokalisering ved bensinstasjonen kunne medføre uønsket fotgjengerkryssing.

– Nå skal vi lese og tolke meldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og komme i dialog med kommunen om hva vi skal gjøre, sier Ola Belsaas, senioringeniør i Statens vegvesen.

Vegvesenet har møtt mye motstand og departementet mener dette må kunne løses og har overkjørt vegvesenet i saken.

– Både Statens vegvesen og andre statlige myndigheter har sin fulle rett til å ha innsigelser, men det er min plikt å finne den beste løsningen. Det er jeg veldig glad for at vi har gjort i dag.

– Jeg mener vi kan ivareta trafikksikkerheten, samtidig som vi sier ja til dagligvarebutikken, forklarer Sanner.

Viktig med nærbutikk

– Vi i Bangsund Vel har jobbet med denne saken lenge. Vi håper vi finner sammen med vegvesenet igjen. Jeg tror det er stor begeistring på stedet for å få utviklet Bangsund videre, sier leder i Bangsund Vel, Trond Prytz.

Butikken ble nedlagt i januar 2016, og tettstedet har siden vært uten nærbutikk.

YX Bangsund

Butikken skal ligge ved bensinstasjonen i Bangsund.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Dette handler om en lokalbutikk som er viktig for lokalsamfunnet, men her har Statens vegvesen vært uenig i kommunens vedtak. Når de ikke klarer å bli enige, handler det til syvende og sist på mitt bord, sier Sanner.

Han mener nærbutikken er svært viktig for lokalsamfunnet.

– Butikken er ikke bare et sted man handler, men også et sted man treffes. Jeg mener kommunen her har gjort et godt arbeid og funnet en god løsning.