Ministeren må avgjøre plassering av nærbutikk

Striden om plassering av ny nærbutikk på det lille tettstedet Bangsund i Nord-Trøndelag havner trolig på kommunalminister Jan Tore Sanners bord.

Fylkesveg 17

Statens vegvesen nekter Coop Bangsund å bygge ny butikk på den andre siden av fylkesvei 17 enn den gamle butikken lå.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Bangsund i Namsos kommune har vært uten en dagligvarehandel siden nyttår, etter at den gamle butikken ble lagt ned. Coop ønsker å flytte til den andre siden av fylkesveien og har kommunen på laget. Men Statens vegvesen sier nei av hensyn til trafikksikkerheten, og tirsdagens meklingsmøte hos Fylkesmannen ga ingen løsning på det langvarige problemet.

Inge Ryan

Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, sier de må ta hensyn til både innbyggernes tilgang til dagligvarer samt trafikksikkerheten.

Foto: Knut Andersen / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

– Normalt greier vi å finne en løsning partene kan akseptere, men ikke denne gangen. Derfor må vi skrive en anbefaling med vårt syn til kommunaldepartementet og så får de gjøre et vedtak, sier fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, til NRK.

Saken ble først omtalt i Namdalsavisa.

Langvarig konflikt

Coop Steinkjer vedtok allerede i august 2014 å bygge ny butikk på den andre siden av fylkesvei 17, som er hovedfartsåren mellom Steinkjer og Namsos. Kommunestyret i Namsos ga klarsignal, men møtte motbør både fra fylkesrådet i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen. Fylkespolitikerne har senere snudd, men vegvesenet står på sitt.

– Bakgrunnen for vår trafikksikkerhetsvurdering er at butikken vil bli liggende på motsatt side av fylkesvei 17 i forhold til omtrent all bebyggelse på Bangsund. Det innebærer økt kryssing av fylkesvegen for gående og syklende som skal til butikken, og dermed økt risiko for ulykker, skrev seksjonsleder i Statens vegvesen, Helgar Sætermo, i et avisinnlegg i mai i år.

Tidligere denne måneden anbefalte likevel utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos kommune reguleringsplanen som skal legge til rette for etablering av ny butikk på Bangsund.

– Et samfunn med tusen innbyggere må jo ha en butikk, det tror jeg ingen er uenig i. Samtidig må vi finne måter å gjøre dette på som gjør at trafikksikkerheten blir akseptabel, sier fylkesmann Ryan.

demonstrasjon Bangsund

En fjerdedel av innbyggerne i Bangsund spontanaksjonerte for ny butikk i fjor.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Kan bli befaring for departementet

Statens vegvesen vil altså ikke godkjenne plasseringen på den andre siden av fylkesveg 17 på grunn av faren for trafikkulykker. Kommunepolitikerne mener på sin side at farten kan settes ned til 40 km/t på stedet, og at det kan anlegges et fotgjengerfelt.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) får snart ansvaret på en sak som vanligvis avgjøres på et lavere nivå.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Bangsundingene, som frykter de blir værende uten nærbutikk, har protestert kraftig på motstanden Coop har møtt. I januar i fjor samlet nærmere 250 bangsundinger seg til en spontan markering på stedet hvor den nye butikken er planlagt bygd.

Torsdag vil kommunestyret etter all sannsynlighet vedta reguleringsplanen som gir Coop anledning til å bygge den nye butikken der de ønsker. Deretter må Fylkesmannen skrive en anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det kan godt hende departementet vil foreta en befaring før de fatter sin beslutning, sier fylkesmann Inge Ryan.