Kommunale boliger Trondheim

Rådmannen i Trondheim foreslår å bruke 1 milliard kroner på å bygge 430 kommunale boliger de neste fire årene. Finansdirektør Olaf Løberg sier det nå er opp til politikerne om man virkelig skal bruke så mye penger på kommunale boliger, og han minner om at det er bedre tilgang på private utleieleiligheter enn på lenge.