Kommunaldirektør går av i Trondheim

Kommunaldirektør Gunn Røstad (60) i Trondheim går av etter eget ønske. Røstad har hatt ansvaret for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune siden 2012.

Gunn Røstad, kommunaldirektør i Trondheim kommune

Gunn Røstad har vært kommunaldirektør siden 2012.

Foto: NRK

Røstad fratrer stillingen onsdag, og understreker i en pressemelding at hun har hatt fine og givende år som direktør for oppvekstområdet. Dette er også det området med størst antall ansatte i Trondheim kommune.

– Det har vært krevende men svært interessante år innenfor et område i stadig forandring, med veldig mange kompetente ansatte som har bidratt til positiv utvikling og nyskaping, sier hun.

Ba om å få gå

Adresseavisen har omtalt rapporter etter at flere har varslet om kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet under kommunaldirektøren. Men Røstad har ikke blitt bedt om å fratre stillingen, ifølge Trondheims rådmann Morten Wolden:

– Det kan jeg si direkte nei til. Gunn Røstad har på eget, frivillig intitiativ bedt om å forlate jobben, forteller Wolden.

Etter avgangen ser han nå fremover:

– Vi ønsker å utvikle teamet. Vi har en del utfordringer på arbeidsmiljøsiden, når det gjelder oppvekst og utdanningsstaben. Det tar vi tak i med en gang, og så skal vi sørge for å levere gode tjenester for barnehage, skole og barne- og familietjenesten også i årene som kommer.

Viktig rolle

Wolden mener Røstad har bidratt med viktig utvikling av oppvekstområdet i Trondheim kommune, og gjort mye bra for organisasjonen de siste fire årene:

– Vi kan vise til bedre resultater innen skolen, vi har inngått universitetsskolesamarbeid, vi har innført digital meldebok, det er gjort forbedringer både i barnehager og i barne- og familietjenesten. Samtidig ser vi at det er en del å ta tak i, mener rådmannen.

Oppvekstområdet vil i en overgangsfase bli ledet av de øvrige direktørene i fellesskap, og Wolden understreker at alle funksjoner vil bli ivaretatt.

– Stillingen som oppvekstdirektør vil bli utlyst så snart det er praktisk mulig, sier han.