Kollisjon på Storlien

Naudetatane rykker ut til Storlien, der det har vore ein kollisjon mellom ein trailer og ein personbil på svensk side av grensa. tre personar er involverte i ulukka. Skadeomfanget er førebels ukjent, skriv politiet i Trøndelag på Twitter. Svenske naudetatar vil etter kvart overta.

Siste fra Trøndelag