Kollisjon på omkjøringsveien

To biler har kollidert på E6, Omkjøringsveien i Trondheim. Nødetatene på tur til stedet. Trafikken går sakte nordover, melder politiet.