Kollisjon Malvik

Malvikvegen, frontkollisjon mellom to personbiler mellom Grønberg og Smiskaret. Nødetatene er på vei. Alle personer er ute av bilene, ukjent skadeomfang. Mulig å passere for øvrig trafikk, melder politiet.