NRK Meny
Normal

Knapt flertall for sammenslåing

Resultatet fra innbyggerundersøkelsen i Trøndelag 2016 er klar. Der kommer det frem at litt over halvparten av de spurte er positive til at Nord -og Sør skal slås sammen.

Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik kan nå studere de faktiske resultatene av innbyggerundersøkelsen.

Foto: NRK

I dag var fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag samlet til et felles møte i Stjørdal. Det er første gang de to fylkestingene har et felles møte etter at sammenslåingsprosessen startet i fjor.

En viktig del av agendaen var å legge fram resultatene av innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i fylkene i slutten av januar. Totalt 2605 innbyggere har deltatt i undersøkelsen.

Knapt flertall positive

Totalt er flere positive enn negative til sammenslåing i begge fylker. Men Trøndelags innbyggere er svært delte i fylkessammenslåing-spørsmålet. 54% sier de er ganske eller svært positive, mens 36% sier de er ganske eller svært negative. 22% av de spurte svarer at de verken er positive eller negative, til sammenslåingen.

Innbyggernes alder ser ut til å spille inn i synet på at Trøndelag skal bli ett fylke. Aldersgruppen som har størst andel negative til sammenslåing er 15-30, med 28%. Aldersgruppen 40-49 har flest positive i saken, der 63% svarer at de er positive.

Under halvparten veldig opptatt av sammenslåing

Innbyggerundersøkelsen viser også at det kun er 4 av 10 spurte som i stor grad er opptatt av fylkessammenslåing i sin helhet. Blant disse er interessen størst i Nord-Trøndelag.

Det har også vært diskusjoner om hvorvidt fylkesordfører og rådmann bør plasseres i ulike geografiske deler av Trøndelag. Dette svarer 34% at de er negative til.

Video fra Trøndelag

Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.