Knallrøde paroler i Trondheim

Årets 1. mai-paroler i Trondheim bærer preg av et veldig rødt LO-styre. Noen av dem kan bli litt for drøye, selv for en Ap-politiker.

1. mai-toget i Trondheim - NKP-seksjonen

Flere av medlemmene i LOs styre i Trondheim er politikere fra partiet Rødt. Her fra en tidligere markering.

Foto: Hans H. Bjørstad

Parolene for årets 1. mai-feiring i Trondheim har av enkelte blitt karakterisert som kontroversielle.

Og det kan kanskje være vanskelig for enhver sosialdemokrat å stille seg bak for eksempel «100 % skatt på all lønn over 1,5 millioner i året», «Ikke en soldat, ikke ei krone til USAs kriger» eller «Rekommunaliser Renholdsverket».

Den aller viktigste parolen for LO-lederen og Rødt-politikeren Arne Byrkjeflot er imidlertid «Ja til faste ansettelser - nei til vikarbyrådirektivet».

– Faste ansettelser er selve grunnlaget for norsk arbeidsliv. Den dagen det forsvinner, mister vi også fagforeningas grunnlag, arbeidsfellesskapet og retten til lån, sier Byrkjeflot.

Uenige om krigs-parole

Arne Byrkjeflot

Arne Byrkjeflot mener at arbeidslivet ikke har blitt bedre, og at enkelte ting til og med har blitt verre.

Foto: Hans H. Bjørstad

– «Ikke en soldat, ikke ei krone til USAs kriger» er også viktig fordi det stadig vekk kommer en ny krig. Sist var det Libya, hvor man først ikke skulle gå inn, men hvor det til slutt ble full krig, sier Byrkjeflot.

– Man går inn med gode forsetter, men når det er over ser vi at det egentlig ikke har blitt bedre i Libya.

Leder i Trondheim Arbeiderparti, Rune Olsø, liker ikke denne parolen så veldig godt.

– Jeg opplever det ikke som USAs kriger. Jeg er uenig i at Norge helst ikke skulle deltatt for eksempel i å stoppe folkemordet i eks-Jugoslavia. Jeg synes det var riktig av oss å delta, sier han.

Han legger til at å stå på sidelinja av det internasjonale samfunnet og se på nedslaktinga i Libya ville vært uansvarlig.

– Skal være en kampdag

Rune Olsø

Arbeiderpartiets Rune Olsø kan ikke stille seg bak alle årets paroler.

Foto: Arbeiderpartiet

Olsø understreker imidlertid at det er mange paroler han kan stille seg bak. «Boikott Israel» er en av dem

– Du synes ikke det er mye kamp i årets paroler?

– Nei, første mai skal være en kampdag, sier Olsø.

Han innser at mange er fornøyde med tingenes tilstand i Norge, men minner om at grunnen til dette er at vi har et samfunn hvor folk flest får lov til å ta del i rikdommen.

Olsø mener det er mange grunner til å fortsatt slutte opp om 1. mai.

– Kampen er helt reell. Om et år kan vi oppleve et parti til høyre for Høyre i regjering, for første gang på sytti år, sier han.

–De vil rasere og rakke ned på arbeidstakeres rettigheter. Dette er en kamp som ikke er vunnet for alltid, men som vi må ta hele tiden.

– «Trygg styring» viktigst

– «100 % skatt på all lønn over 1,5 millioner i året». Hva synes du om den?

– Jeg synes også den er litt drøy, men både jeg og Trondheim Arbeiderparti er tilhengere av høyere skatt for de som tjener mest, sier Olsø.

Byrkjeflot på sin side tar parolen bokstavelig, og mener at ingen behøver å tjene mer enn 1,5 millioner kroner i året.

1. mai vil Olsø gå under Arbeiderpartiets egen parole, «Trygg styring», som kanskje kan sies å være noe rund.

– Vel, den er også den viktigste, særlig med tanke på et eventuelt regjeringsskifte og Fremskrittspartiet ved makten, sier han.

Forbereder 1. mai Trondheim

På Trondheim Torg forberedes 1. mai-feiringa.

Foto: Terje Fossen/Trondheim Bydrift