Klimaprofil

Kommunene i Nord-Trøndelag vil i framtida få større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Nord-Trøndelag fylkesting i dag. Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.