Normal

Klem Hansen garveri

Trondheim har en rekke fantastiske byggverk rundt i hele byen. Det ligger ei stor og gul bygning på Kalvskinnet, som var en av de aller viktigste industribedriftene i Trondheim på slutten av 1800-tallet.

Klem Hansens garveri
Foto: Tor Berre / NRK

Hør: