Klem Hansen garveri

Trondheim har en rekke fantastiske byggverk rundt i hele byen. Det ligger ei stor og gul bygning på Kalvskinnet, som var en av de aller viktigste industribedriftene i Trondheim på slutten av 1800-tallet.

Klem Hansens garveri
Foto: Tor Berre / NRK

Hør:

Video fra Trøndelag

Arbeidet med å redde den sterkt utryddingstrua fjellreven, bærer frukter. Bestanden i Skandinavia er tredobla på ti år, men fortsatt må revene ha hjelp.
Åpen dag hos RBK på Lerkendal
Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.