NRK Meny
Normal

Klart hvor det skal bo mindreårige asylsøkere

UDI Midt-Norge har inngått avtaler om opprettelse av 228 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i Trøndelag. Stjørdal og Hemne er blant kommunene.

Mottak Steinkjer

FLERE HIT: Det blir flere plasser for mindreårige asylsøkere ved mottaket på Fergeland i Steinkjer.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mottakene blir opprettet disse stedene, opplyser UDI Midt-Norge tirsdag:

  • Stjørdal: 40 faste plasser, 20 opsjonsplasser. Skal drives av Hegratunet.
  • Hemne: 30 faste plasser, 10 opsjonsplasser. Drives av Hero Norge.
  • Holtålen: 50 faste plasser, 10 opsjonsplasser. Drives av Hero Norge.
  • Steinkjer: 30 faste plasser, 10 opsjonsplasser. Drives av Hero Norge.
  • Røros: 28 faste plasser. Drives av Røros kommune.

Avtalene gjelder for tre år, med opsjon på tre nye år.

Innen 1. januar

Til sammen er det inngått avtale for hele 427 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal sett under ett, fordelt på ti mottak.

Innen 1.januar 2016 skal mottakene kunne ta imot minimum 347 asylsøkere mellom 15 og 18 år som er kommet til Norge uten foresatte.

Hegratunet

Inntil 60 mindreårige asylsøkere får plass på Hegratunet i Stjørdal, som ble utsatt for hærverk tidligere i november.

Foto: Erling Skjervold

I Møre og Romsdal kommer det motttaksplasser i Halsa, Herøy, Volda, Ulstein og Sunndal.

I Sunndal, Volda, Steinkjer, Hemne og Ulstein eksisterer det allerede mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Denne nye avtalen betyr en utvidelse av tilbudet. De andre mottakene er nye.

Ikke avtaler i Oppdal, Leksvik og Meldal

Hero Norge ønsket også å drive mottak i Oppdal og Leksvik, med henholdsvis 50 og 50 plasser. UDI forklarer at de kommunale tillatelsene ikke kom på plass tidsnok her. I Meldal valgte driveren, Norsk Mottaksdrift, å trekke seg.

Avtalene gjelder faste plasser og såkalte opsjonsplasser. Dette er plasser driver forplikter seg til å stille til disposisjon på en måneds varsel hvis det skulle bli nødvendig, forklarer UDI.

UDI kan si opp disse plassene på en måneds varsel, og betaler bare for driften av plassene når de er i bruk. De fleste mottakene som har inngått avtale med UDI i denne omgang, vil åpne opp med maksimum antall plasser.