Klart for ubemannede skip i Trondheimsfjorden

Trondheimsfjorden åpnes i dag som testområde for ubemannede skip – det første i verden.

Fosenferga i uvær

Etterhvert vil ubemannede skip testes blant den vanlige fergetrafikken i Trondheimsfjorden.

Foto: NRK/Stein Lorentzen

– Dette vil bli det første testområdet i verden for autonome fartøy på sjøen. Fra før av finnes bare lignende testområder for autonome biler, sier professor og direktør ved NTNU Havrom, Ingrid Schølberg.

Ingrid Schølberg

Ingrid Schølberg, professor og direktør ved NTNU Havrom.

Foto: NTNU

Klokka 11:30 vil avtalen om dette testområdet signeres i Trondheim, etterfulgt av en demonstrasjon med ubemannede og selvgående skip på Trondheimsfjorden.

– Vi vil vise hvordan de selvgående skipene klarer utfordringen med å unngå kollisjon når de møtes på fjorden, sier Schølberg.

– Siden folk, naturlig nok, kan være litt bekymret for kollisjoner mellom autonome fartøy og for eksempel padlere eller annen trafikk på sjøen.

En merkedag for teknologihovedstaden Trondheim

De fremste forskningsmiljøene i Norge som jobber med autonome fartøy holder til i Trondheim: NTNU og Sintef.

Derfor var det også naturlig at verdens første testområde ble lagt hit.

– Vi har behov for å utvikle ny teknologi og teste ut nye løsninger. Dette er viktig for Norge som skipsnasjon, slik at vi kan være fremst i verden, sier Schølberg.

Både forskere og kommersielle aktører vil etterhvert kunne bruke testområdet for å utvikle løsninger til hvordan ubemannede og selvgående skip bygges og driftes over hele verden.

MUNIN

Et eksempel på hvordan ubemannede skip kan fungere i fremtiden.

Foto: MUNIN (Marine Unmanned Navigation through Intelligence in Network)

Storsatsing i Norge på autonome fartøy

Det er store muligheter for å utvikle ubemannede skip som vil få relativt lave utslipp i fremtiden, forteller seniorforsker ved Marintek og Sintef, Ørnulf Jan Rødseth.

– Slike skip vil kunne fungere mer fleksibelt, gå saktere for å redusere utslippene. Vi tror vi kommer til å finne løsninger for sjøtrafikken som etterhvert vil kunne konkurrere med lastebiltransporten, som i dag er den dominerende varetransportløsningen i Norge.

– Mulighetene fremover ser ekstremt lovende ut, sier Rødseth.

4. oktober lanseres Norsk Forum for autonome skip, hvor Sjøfartsdirektoratet, Norsk Industri og Marintek er iniativtakerne.