Klart for Tyrihans-utbygging

Et enstemmig Storting ga torsdag klarsignal for utbygging av Tyrihans-feltet utenfor kysten av Nordland og Nord-Trøndelag.

Dette er blant de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de kommende årene.

Feltet i Norskehavet ligger om lag 170 kilometer utenfor kysten. De utvinningsbare ressursene er anslått til 34,8 milliarder standardkubikkmeter gass og 29 millioner standardkubikkmeter olje.

Produksjonen skal overføres i en 43 kilometer lang rørledning til Kristin-plattformen før den blir sendt til Kårstø. Planlagt produksjonsoppstart er sommeren 2009. Investeringskostnadene er beregnet til vel 13,5 milliarder kroner.

Stortingsflertallet la størst vekt på betydningen for norsk industri og for sysselsettingen da det sa ja til utbygging. Miljøet skal tas vare på «på en best mulig måte».

Kristelig Folkeparti og Venstre uttrykte større bekymring for de miljømessige konsekvensene De mener at hensynet til industri og arbeidsplasser er blitt prioritert foran er mer forsiktig linje i forhold til miljøbelastning og føre-var-prinsippet.

(©NTB)