Klart for ny E39 Høgkjølen-Harangen

Samarbeidsavtalen som skal sikre tidligere byggestart på ny E39 mellom Høgkjølen og Harangen er signert.

Byggearbeidene skal starte neste år.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. De som betaler et forskudd på 100 millioner kroner.

Stamveg

Dette er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim. Den aktuelle Strekninga ligger i Orkdal kommune og strekninga er på 10 kilometer. Store deler av den skal gå i urørte naturområder.

Arbeidet starter ved Harangen, og vegen skal gå i en tunnel gjennom Harangshammeren. Vegen kommer inn på eksisterende E39 ved Høgkjølen.

Ny E39, Harangen- Høgkjølen. parsell 1 og 2
Foto: Eivind Sperre Austnes