Normal

Skal stemme over storkommune

Urner og stemmesedler er på plass i stemmelokalene i Ørland og Bjugn. I dag skal innbyggerne stemme for eller mot ei kommunesammenslåing.

Kommunesammenslåing Bjugn Ørland

Mandag 24. februar skal innbyggerne i Bjugn og Ørland si sin mening om kommunesammenslåing. (Fotomontasje)

Foto: Kjartan Ovesen / NRK Trøndelag

Solfrid Lund er ansvarlig for det administrative rundt avstemninga i Bjugn. Hun forteller at mange har forhåndsstemt.

– Det kan tyde på at det vil bli stor oppslutning, men det kan også bety at mange har valgt å forhåndsstemme så de slipper å dra i valglokalet akkurat på dagen i dag, sier hun.

Stemmelokalene både i Ørland og Bjugn står klare.

– For å få stemme, må man være over 16 år, og man må ha stått folkeregistrert i en av de to kommunene 1. januar 2014, sier Britt Brevik, som er administrativt ansvarlig i Ørland kommune.

De tre alternativene man har når man går til valgurnene, er «ja», «nei» og «vet ikke».

Veien fram mot folkeavstemning har vært lang og kronglete.

Stridsspørsmålene har i hovedsak vært hva en ny kommune eventuelt skal hete, og hvor kommunesenteret skal ligge.

I prosessen mot en eventuell sammenslåing mellom Bjugn og Ørland kommuner har ei styringsgruppe kommet med forslag til hvordan den nye kommunen kan utformes.

Styringsgruppa foreslår at Brekstad skal være senter for administrasjon og politikk i en sammenslått kommune, navnet foreslås å være Austrått kommune, og Botngård skal ha etatsledelse for kultur, fritid, skole og barnehager.

Skal to endelig bli en? Ørland og Bjugn har aldri vært nærmere en kommunesammenslåing enn de er nu - men - spørsmålet som stoppet prosessen i 2009 kan komme til å gjøre det igjen.

Bjugn er en vidstrakt kommune som er stor på arealer.

Ørland er en mindre kommune, men som har mange fordeler ved at kampflybasen skal bygges opp, i tillegg til at Brekstad er et knutepunkt for båt og ferje.

Begge kommunene har ganske likt folketall, rundt 5000 innbyggere hver.

Ørland og Bjugn diskuterte kommunesammenslåing også i 2009. Da stanset prosessen fordi partene ikke ble enige om hvor kommunesenteret skulle ligge.