Klager storhallvedtak inn til ESA

I går ble det bestemt at den nye storhallen til Trondheim Spektrum kan bygges på Øya i Trondheim, men motstanderne har ikke gitt opp.

Bystyret i Trondheim

Bystyret i Trondheim vedtok i går at det skal bygges en ny storhall på Øya i Trondheim.

Foto: Roger Myren

Motstandere og Nidarø-naboer gjorde i går et siste forsøk på å få politikerne til å snu i den omstridte byggesaken på Øya i Trondheim. Rundt 200 hadde møtt opp, men til liten nytte. Med 36 mot 31 stemmer ble det bestemt at Bystyret vil ha ny storhall på Øya. Flertallet besto av AP, FrP, KrF og SP.

– Det er så mye problemer her og jeg synes det er synd at de folkevalgte som representerer oss, ikke har skjønt at man bør lytte til folket. Det vil lønne seg i lengden, sa en skuffet Bjørn Altherhaug i går kveld.

Jazzmusikeren, som selv bor på Øya, har engasjert seg sterkt mot byggingen av den nye hallen, og han er ikke alene.

Klager til ESA

Flere motstandere har allerede startet arbeidet med å klage på flere sider av saksbehandlingen til kommunen. Øya velforening mener Trondheim kommune bryter norsk lov om byggingen gjennomføres og saken er derfor sendt til ESA, som kontrollerer at EØS-avtalen følges.

Håkon Haaheim

Håkon Haaheim i Øya velforening.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Når staten skal gi et aksjeselskap penger, er det strenge krav. Her driver man kommersiell utleievirksomhet, fordi halvparten av inntektene til Spektrum kommer fra kommersiell aktivitet. Da har ikke staten, her representert ved kommunen, anledning til å subsidiere driften. Da gir de også en konkurransefordel til Trondheim Spektrum, som er ulovlig i henhold til norsk lov og til EØS-avtalen, sier Håkon Haaheim i Øya velforening.

Styreleder i Trondheim Spektrum Kåre Ytre-Eide er derimot optimistisk, og tror ikke ESA kan stoppe utbyggingen.

– Vi har bygd haller tidligere med samme modell som vi gjør nå, ved å lånefinansiere utbyggingen. Det må i så fall ha skjedd endringer i reglene siden forrige gang om det ikke går an å bygge slik vi tenker, sier Ytre-Eide.

Kåre Ytre-Eide

Styreleder i Trondheim Spektrum AS, Kåre Ytre-Eide.

Foto: Morten Andersen

Byggestart i september

Styreledereren håper alle klagene vil behandles i god til før byggestart, som er planlagt allerede til høsten.

– Vi håper byggingen kan starte som planlagt 1. september, sier Ytre-Eide.