Hopp til innhold

Klager på oppfølgingen av vannmiljøet

Ni organisasjoner klager nå norske myndigheter inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA. Årsaken er at problemene rundt oppdrettsnæringen ikke er tatt inn i forskrifter og planer for vannmiljøet rundt om i Norge.

Oppdrett

Miljøorganisasjonene mener myndighetene bør sette inn tiltak for å begrense skadene av oppdrettsnæringen langs kysten.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima
Øyvind Fjeldseth

Øyvind Fjeldseth jobber for Norges jeger- og fiskerforbund.

Foto: Petter Sommer / NRK

Norske myndigheter er nå i ferd med å lage forskrifter og planer rundt om i landet for å bedre vannmiljøet som en oppfølging av EUs vanndirektiv. Men miljøorganisasjonene mener den uheldige konsekvensene av oppdrettsnæringen burde ha vært med.

– Ingen forslag

– Det kommer ingen konkrete forslag til tiltak mot lakserømming, luseproblemer eller utslippsproblemer, og det reagerer vi på, sier Øyvind Fjeldseth i Norges jeger- og fiskerforbund.

Sammen med Naturvernforbundet, Norges Bondelag, Norsk Friluftsliv, Norske Lakseelver, Den Norske Turistforening, DNT, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, WWF Norge Greenpeace Norge, WWF Norge, vil nå jeger- og fiskerforbundet sende en klage til ESA.

Organisasjonene er bekymret for at situasjonen i norske fjorder og elver blir forverret om ikke myndighetene setter inn tiltak for å begrense skadene av oppdrettsnæringen.

– Vi kan ikke her og nå si hvilke tiltak som må settes inn. Det må bli avgjort i hvert enkelt tilfelle, men dette må inn i forskrifter og planverk, sier Siri Parmann i Norges jeger- og fiskerforbund.

Lakselus

I Midt-Norge legger nå Mattilsynet begrensninger på hvor mye laks som kan produseres i merdene på grunn av store problemer med lakselus. Men bruken av lusemidler fører igjen til forurensing som skader annen fisk.

– Vi mener ikke at norske myndigheter kan overse dette og gjøre unntak for disse problemene når de lager sine planer for vannmiljøet, fortsetter Parmann.

Myndighetene på sin side mener faktagrunnlaget er for svakt til å ta dette inn i forskriftene for vannmiljøet.